Thema: teelt

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie voor het thema teelt weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Teelt - alle items
26-11-2014 | Artikel

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om voor de zaadteelt van uien de generatieduur te verkorten van twee jaar naar één jaar. Er zijn uien in november in een warme kas gezaaid en daarin is met kunstlicht bijbelicht om voldoende groei te krijgen. De proef gaf wisselende resultaten en deze zijn gebruikt voor verder onderzoek.

01-09-2014 | Kennisdocument

De ontkoppeling van de zetmeelaardappelteelt in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft grote gevolgen voor de concurrentiepositie van deze teelt. AVEBE bereidt zich voor op deze situatie en heeft een groot belang om het saldo van de teelt op peil te houden of te verbeteren. Zij doet dit door te zoeken naar hoogwaardigere afzetmogelijkheden van zetmeel en wil de telers ook...

12-08-2014 | Brochure

In het rassenbulletin groenbemesters vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van bladrammenas en gele mosterd, toegepast als stoppelgewas.

12-08-2014 | Brochure

In het rassenbulletin bladrammenas vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van bladrammenas bij voorjaarszaai.

01-08-2014 | Kennisdocument

De teelt van lupine is grotendeels verdwenen uit Nederland. Oudere boeren kennen lupine misschien nog als groenbemestingsgewas (vaak bittere lupine welke ongeschikt is als dierlijke of menselijke consumptie) of als voedergewas in de vorm van gehele plantsilage.

27-05-2014 | Kennisdocument

De Pootaardappelacademie (PAA) is gestart in Friesland en Groningen. Met een groot aantal partijen en organisaties wordt in groepen kennis uitgewisseld, gedeeld en praktische vragen, al dan niet via aanleg van proefvelden en via betrokken partijen, uitgezocht.

03-04-2014 | Kennisdocument

In 2012 is in samenwerking met AVEBE en met financiering van PA het project 20-15-10 gestart. In dit project worden groepen telers begeleid in het streven om op termijn een zetmeelopbrengst op proefveldniveau te bereiken van 15 ton/ha. Voor het bereiken van dit hoge opbrengstniveau is de kwaliteit van het pootgoed van groot belang.

24-03-2014 | Tip

De resultaten van het rassenonderzoek vezelvlas 2013 zijn bekend. Er zijn geen nieuwe rassen toegelaten op de Nationale Rassenlijst. In het rassenbulletin staan de gemiddelde resultaten van de jaren 2008 t/m 2013

Hier kunt u het rassenbulletin downloaden

05-03-2014 | Kennisdocument

Waar gaat dit over?
In de jaren 2008 tot en met 2012 is in opdracht van Productschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Ten behoeve van de rasvergelijkingsserie op de PPO locaties ’t Kompas en Kooijenburg is voorgesteld om het onderzoek te verbeteren door de pootgoedvoorziening voor deze rasvergelijking centraal aan te pakken. Op deze wijze...

16-01-2014 | Tip

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2014 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. Er zijn twee nieuwe rassen opgenomen in de rassenlijst: Selenite en Saponite. Selenite heeft een hoge wortelopbrengst en een gemiddeld inulinegehalte.

23-12-2013 | Kennisdocument

Het MMM wil graag dat alle partijen verder aan de slag gaan met de kennis en het materiaal wat in de afgelopen periode is verzameld en opgebouwd. Naast brochures, artikelen e.d. is besloten om aan intermediaren, akkerbouwers en andere geïnteresseerden een powerpointpresentatie over de diverse thema’s binnen het MMM ter beschikking te stellen.

Het gaan dan om de thema's:

11-12-2013 | Brochure

In het rassenbulletin zomergerst vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van zomergerstrassen.

11-12-2013 | Brochure

In het rassenbulletin zomertarwe vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van zomertarwerassen.

06-12-2013 | Artikel

Het Masterplan Mineralenmanagement (MMM) heeft op vrijdag 6 december 2013 voor de derde keer de informatiedag voor intermediairs georganiseerd. Centraal stonden onderwerpen over bodem, bemesting en (bodem)biodiversiteit in de Nederlandse akkerbouw.

Hieronder treft u het programma aan met de gegeven presentaties (workshops).

13-09-2013 | Brochure

In het rassenbulletin wintertarwe vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van wintertarwerassen.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - brochures

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - nieuws