Thema: teelt

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie voor het thema teelt weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Teelt - alle items
12-08-2014 | Brochure

In het rassenbulletin groenbemesters vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van bladrammenas en gele mosterd, toegepast als stoppelgewas.

12-08-2014 | Brochure

In het rassenbulletin bladrammenas vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van bladrammenas bij voorjaarszaai.

03-04-2014 | Kennisdocument

In 2012 is in samenwerking met AVEBE en met financiering van PA het project 20-15-10 gestart. In dit project worden groepen telers begeleid in het streven om op termijn een zetmeelopbrengst op proefveldniveau te bereiken van 15 ton/ha. Voor het bereiken van dit hoge opbrengstniveau is de kwaliteit van het pootgoed van groot belang.

24-03-2014 | Tip

De resultaten van het rassenonderzoek vezelvlas 2013 zijn bekend. Er zijn geen nieuwe rassen toegelaten op de Nationale Rassenlijst. In het rassenbulletin staan de gemiddelde resultaten van de jaren 2008 t/m 2013

Hier kunt u het rassenbulletin downloaden

05-03-2014 | Kennisdocument

Waar gaat dit over?
In de jaren 2008 tot en met 2012 is in opdracht van Productschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Ten behoeve van de rasvergelijkingsserie op de PPO locaties ’t Kompas en Kooijenburg is voorgesteld om het onderzoek te verbeteren door de pootgoedvoorziening voor deze rasvergelijking centraal aan te pakken. Op deze wijze...

16-01-2014 | Tip

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2014 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. Er zijn twee nieuwe rassen opgenomen in de rassenlijst: Selenite en Saponite. Selenite heeft een hoge wortelopbrengst en een gemiddeld inulinegehalte.

23-12-2013 | Kennisdocument

Het MMM wil graag dat alle partijen verder aan de slag gaan met de kennis en het materiaal wat in de afgelopen periode is verzameld en opgebouwd. Naast brochures, artikelen e.d. is besloten om aan intermediaren, akkerbouwers en andere geïnteresseerden een powerpointpresentatie over de diverse thema’s binnen het MMM ter beschikking te stellen.

Het gaan dan om de thema's:

11-12-2013 | Brochure

In het rassenbulletin zomergerst vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van zomergerstrassen.

11-12-2013 | Brochure

In het rassenbulletin zomertarwe vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van zomertarwerassen.

06-12-2013 | Artikel

Het Masterplan Mineralenmanagement (MMM) heeft op vrijdag 6 december 2013 voor de derde keer de informatiedag voor intermediairs georganiseerd. Centraal stonden onderwerpen over bodem, bemesting en (bodem)biodiversiteit in de Nederlandse akkerbouw.

Hieronder treft u het programma aan met de gegeven presentaties (workshops).

13-09-2013 | Brochure

In het rassenbulletin wintertarwe vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van wintertarwerassen.

13-09-2013 | Tip

De Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst heeft de nieuwste gegevens over de wintertarwerassen vrijgegeven. De gegevens staan in het Rassenbulletin Wintertarwe 2013. Er zijn dit jaar geen nieuwe rassen toegelaten. In het Rassenbulletin staan de gegevens van alle aanbevolen rassen.

09-04-2013 | Tip

Nu de grond mooi valt, na de lange droge periode, zijn een aantal telers reeds begonnen met het planten voor de hoofdoogst. Bedenk wel dat de grond nog zeer koud is en vaak ook de poters die gepoot worden. De nadelen hiervan zijn: kans op onderzeeërs, minder stengels, vertraagde opkomst en meer kans op rhizoctonia vanuit de grond.

08-04-2013 | Tip

Onder de huidige weersomstandigheden hoeft u nog geen haast te maken met het poten van aardappelen. In de grond zitten de aardappelen nu namelijk net zo koud als buiten of in de schuur. Let op met het pootgoed. Mocht u nog pootgoed ontvangen, overweeg of tracht om dit nog wat langer bij de leverancier te houden.

07-03-2013 | Tip

Het ontvangen van pootgoed is een belangrijk moment in de teelt van aardappelen. Controleer de partij, bij twijfel kunt u in onderstaande tabel enkele maximale toleranties voor klasse A (normen partijkeuring pootaardappelen NAK) vinden:

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - brochures

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - nieuws