Thema: teelt

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie voor het thema teelt weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Teelt - alle items
21-12-2016 | Tip

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2017 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. Er zijn geen nieuwe rassen genomen in de rassenlijst. De onderzoekresultaten van 2016 hebben er wel toe geleid dat de waardering van rassen is aangepast, m.n.

14-10-2016 | Tip

Deze pagina geeft u een overzicht van alle demonstratielocaties groenbemesters die Delphy, samen met ondernemers, uitvoert in opdracht van Brancheorganisatie Akkerbouw. De onderliggende plannen zijn opgesteld in overleg met een per regio samengestelde commissie. In de uit te voeren communicatie gaat het nadrukkelijk om het demonstreren van relevante maatregelen.

26-09-2016 | Tip

De nieuwste gegevens over de wintertarwerassen zijn beschikbaar en staan in het Rassenbulletin Wintertarwe 2016 . Er zijn door Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst drie nieuwe rassen toegelaten: Diantha, Graham en Stereo.

17-12-2015 | Brochure
17-12-2015 | Tip

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2016 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. De rassen Larigot, Goldine en Benulite zijn als nieuwe rassen opgenomen in de rassenlijst.

22-09-2015 | Tip

De nieuwste gegevens over de wintertarwerassen zijn beschikbaar en staan in het Rassenbulletin Wintertarwe 2015. Er zijn door Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst drie nieuwe rassen toegelaten: Benchmark, Johnny en RGT Reform.

22-09-2015 | Brochure

In het rassenbulletin wintertarwe vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van wintertarwerassen.

01-04-2015 | Artikel
Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

27-01-2015 | Artikel

In vergelijking met de gewone zaaiwijze met de precisiezaaimachine was bij het dubbel bandje-systeem de kwaliteit van het zaaiwerk, gelet op de verzaaide hoeveelheid zaad, het opkomstpercentage en de regelmaat van de planten in de rij, iets minder. Het opkomstpercentage en de regelmaat van de planten.

27-01-2015 | Artikel

Het vaststellen van de invloed van de zaaizaadhoeveelheid en de rijenafstand op de opbrengst en de sortering van het product.

17-12-2014 | Kennisdocument

In 2011 en 2012 is door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd waarbij de teelttechnische aspecten en de gewasproductie van een zevental eiwithoudende gewassen in twee Nederlandse teeltgebieden (Zuidoostelijk- en Noordoostelijk zandgebied) werden onderzocht.

12-12-2014 | Tip

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2015 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. Het ras Maestoso is als nieuw ras opgenomen in de rassenlijst. Het ras heeft een hoge wortelopbrengst en een bovengemiddeld inulinegehalte.

03-12-2014 | Artikel

Gedurende de jaren 1989-1993 heeft de proefboerderij Kollumerwaard verschillende teeltsystemen van zaaiuien vergeleken. Een zaaiuienteelt op bedden met een breedte van 1,5 meter heeft een betere oppervlaktebenutting dan een teelt op ruggen. De opbrengsten zijn hier dan ook beter en de sortering is veelal wat grover.

26-11-2014 | Artikel

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om voor de zaadteelt van uien de generatieduur te verkorten van twee jaar naar één jaar. Er zijn uien in november in een warme kas gezaaid en daarin is met kunstlicht bijbelicht om voldoende groei te krijgen. De proef gaf wisselende resultaten en deze zijn gebruikt voor verder onderzoek.

01-09-2014 | Kennisdocument

De ontkoppeling van de zetmeelaardappelteelt in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft grote gevolgen voor de concurrentiepositie van deze teelt. AVEBE bereidt zich voor op deze situatie en heeft een groot belang om het saldo van de teelt op peil te houden of te verbeteren. Zij doet dit door te zoeken naar hoogwaardigere afzetmogelijkheden van zetmeel en wil de telers ook...

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - brochures

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - nieuws