Thema: teelt

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie voor het thema teelt weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Teelt - alle items
01-04-2015 | Artikel
Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

27-01-2015 | Artikel

In vergelijking met de gewone zaaiwijze met de precisiezaaimachine was bij het dubbel bandje-systeem de kwaliteit van het zaaiwerk, gelet op de verzaaide hoeveelheid zaad, het opkomstpercentage en de regelmaat van de planten in de rij, iets minder. Het opkomstpercentage en de regelmaat van de planten.

27-01-2015 | Artikel

Het vaststellen van de invloed van de zaaizaadhoeveelheid en de rijenafstand op de opbrengst en de sortering van het product.

17-12-2014 | Kennisdocument

In 2011 en 2012 is door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd waarbij de teelttechnische aspecten en de gewasproductie van een zevental eiwithoudende gewassen in twee Nederlandse teeltgebieden (Zuidoostelijk- en Noordoostelijk zandgebied) werden onderzocht.

12-12-2014 | Tip

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2015 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. Het ras Maestoso is als nieuw ras opgenomen in de rassenlijst. Het ras heeft een hoge wortelopbrengst en een bovengemiddeld inulinegehalte.

03-12-2014 | Artikel

Gedurende de jaren 1989-1993 heeft de proefboerderij Kollumerwaard verschillende teeltsystemen van zaaiuien vergeleken. Een zaaiuienteelt op bedden met een breedte van 1,5 meter heeft een betere oppervlaktebenutting dan een teelt op ruggen. De opbrengsten zijn hier dan ook beter en de sortering is veelal wat grover.

26-11-2014 | Artikel

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om voor de zaadteelt van uien de generatieduur te verkorten van twee jaar naar één jaar. Er zijn uien in november in een warme kas gezaaid en daarin is met kunstlicht bijbelicht om voldoende groei te krijgen. De proef gaf wisselende resultaten en deze zijn gebruikt voor verder onderzoek.

01-09-2014 | Kennisdocument

De ontkoppeling van de zetmeelaardappelteelt in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft grote gevolgen voor de concurrentiepositie van deze teelt. AVEBE bereidt zich voor op deze situatie en heeft een groot belang om het saldo van de teelt op peil te houden of te verbeteren. Zij doet dit door te zoeken naar hoogwaardigere afzetmogelijkheden van zetmeel en wil de telers ook...

12-08-2014 | Brochure

In het rassenbulletin groenbemesters vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van bladrammenas en gele mosterd, toegepast als stoppelgewas.

12-08-2014 | Brochure

In het rassenbulletin bladrammenas vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van bladrammenas bij voorjaarszaai.

01-08-2014 | Kennisdocument

De teelt van lupine is grotendeels verdwenen uit Nederland. Oudere boeren kennen lupine misschien nog als groenbemestingsgewas (vaak bittere lupine welke ongeschikt is als dierlijke of menselijke consumptie) of als voedergewas in de vorm van gehele plantsilage.

27-05-2014 | Kennisdocument

De Pootaardappelacademie (PAA) is gestart in Friesland en Groningen. Met een groot aantal partijen en organisaties wordt in groepen kennis uitgewisseld, gedeeld en praktische vragen, al dan niet via aanleg van proefvelden en via betrokken partijen, uitgezocht.

03-04-2014 | Kennisdocument

In 2012 is in samenwerking met AVEBE en met financiering van PA het project 20-15-10 gestart. In dit project worden groepen telers begeleid in het streven om op termijn een zetmeelopbrengst op proefveldniveau te bereiken van 15 ton/ha. Voor het bereiken van dit hoge opbrengstniveau is de kwaliteit van het pootgoed van groot belang.

24-03-2014 | Tip

De resultaten van het rassenonderzoek vezelvlas 2013 zijn bekend. Er zijn geen nieuwe rassen toegelaten op de Nationale Rassenlijst. In het rassenbulletin staan de gemiddelde resultaten van de jaren 2008 t/m 2013

Hier kunt u het rassenbulletin downloaden

05-03-2014 | Kennisdocument

Waar gaat dit over?
In de jaren 2008 tot en met 2012 is in opdracht van Productschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Ten behoeve van de rasvergelijkingsserie op de PPO locaties ’t Kompas en Kooijenburg is voorgesteld om het onderzoek te verbeteren door de pootgoedvoorziening voor deze rasvergelijking centraal aan te pakken. Op deze wijze...

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - brochures

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Teelt - nieuws