Thema: oogst, bewaring en verwerking

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over het thema oogst, bewaring en verwerking weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Oogst, bewaring en verwerking - alle items
01-04-2015 | Artikel
Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

12-03-2015 | Artikel

Dit document geeft een serie van artikelen, gepubliceerd in het blad LandbouwMechanisatie, over het natuurlijk koelen (en bewaren) van aardappelen en uien (periode 2013 t/m 2015). De artikelen zijn geschreven in opdracht van en door DLV Bouw, Milieu en Techniek.

03-02-2015 | Kennisdocument

Het doel van de proef was om antwoord te krijgen op de vragen of het tijdstip van een bespuiting met Royal MH invloed heeft op de opbrengst en kiemremming, wat uiteindelijk het optimale tijdstip van deze bespuiting is en of er sporen van Royal MH achterblijven in de knol.

26-01-2015 | Artikel

Bij de afzet van uien speelt de uitwendige kwaliteit, en met name de uitwendige kleur, een zeer belangrijke rol. Vandaar dat het van groot belang is de velddroging na het rooien geheel of grotendeels te beperken en de droging in de bewaarplaats uit te voeren.

26-01-2015 | Artikel

Nagaan of door het direkt na het zaaien afdekken met folie de ontwikkeling van het gewas kan worden versneld en/of het oogsttijdstip kan worden vervroegd.

26-01-2015 | Kennisdocument

Het vaststellen van de invloed van het tijdstip van oogsten op de opbrengst van vroege zaaiuien

10-12-2014 | Artikel

In 1988 en 1989 zijn in Colijnsplaat en in Lelystad proeven uitgevoerd met de rassen Balstora en Turbo, beide geteeld als zaaiui en als plantui. De proeven hadden tot doel te onderzoeken in hoeverre uitgerijpte plantuien geschikt zijn als grondstof voor de droogindustrie. Kenmerken die in dit kader zijn bestudeerd, zijn het drogestofgehalte, de hardheid en de bewaarbaarheid.

04-12-2014 | Artikel

In de periode 1987 – 1990 is in de proefcellen van de SNUIF op ROC Rusthoeve te Colijnsplaat en op ROC De Kandelaar onderzoek gedaan naar de optimale droog- en bewaarmethode van uien. Verschillende methoden zijn met elkaar vergeleken.

26-11-2014 | Artikel

Plantgoed van sjalot is bewaard gedurende verschillende bewaarperioden en –temperaturen en vervolgens uitgeplant in het voorjaar, waarna de mate van verklistering, het optreden van schieters en de opbrengst zijn vastgesteld.

26-11-2014 | Artikel

Plantgoed van sjalotten werd bewaard bij temperaturen uiteenlopend van 1 tot 30 ˚C gedurende perioden van 6 tot 12 weken en vervolgens uitgeplant om de effecten op de gewasontwikkeling, de schietneiging, de afrijping en de opbrengst na te gaan. In de doorstookproef werd de bewaring van plantgoed bij verschillende temperaturen, dat gestart was in 1957, weer een jaar voortgezet.

26-11-2014 | Kennisdocument

Plantgoed van sjalotten werd bewaard bij temperaturen uiteenlopend van 1 tot 30 ˚C gedurende perioden van 6 tot 12 weken en vervolgens uitgeplant om de effecten op de gewasontwikkeling, de schietneiging, de afrijping en de opbrengst na te gaan. In de doorstookproef werd de bewaring van plantgoed bij verschillende temperaturen, dat gestart was in 1957, weer een jaar voortgezet.

26-11-2014 | Artikel

Plantgoed van sjalotten werd bewaard bij verschillende temperaturen gedurende verschillende perioden. Vervolgens werd het effect hiervan nagegaan op de ontwikkeling en opbrengst van het gewas. In de doorstookproef werd de bewaring van plantgoed bij verschillende temperaturen, dat gestart was in 1957, weer een jaar voortgezet. Het effect op de ontwikkeling en opbrengst werd bepaald.

26-11-2014 | Artikel

Nagegaan is welke invloed een gedurende enkele jaren voortgezette temperatuurbehandeling van het plantgoed heeft op de opbrengst, de ontwikkeling en de schietneiging van het gewas.

07-07-2014 | Kennisdocument

Maaimeststoffen zijn gewassen die speciaal geteeld worden om te dienen als meststof voor een ander gewas. In deze deskstudie zijn de mogelijkheden en voordelen benoemd.

23-12-2013 | Kennisdocument

Het MMM wil graag dat alle partijen verder aan de slag gaan met de kennis en het materiaal wat in de afgelopen periode is verzameld en opgebouwd. Naast brochures, artikelen e.d. is besloten om aan intermediaren, akkerbouwers en andere geïnteresseerden een powerpointpresentatie over de diverse thema’s binnen het MMM ter beschikking te stellen.

Het gaan dan om de thema's:

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Oogst, bewaring en verwerking - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Oogst, bewaring en verwerking - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Oogst, bewaring en verwerking - brochures
Abonneren op Kennisakker - Oogst, bewaring en verwerking - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Oogst, bewaring en verwerking - nieuws