Thema: onkruidbestrijding

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over het thema onkruidbestrijding weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Onkruidbestrijding - alle items
01-04-2015 | Artikel
Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

26-01-2015 | Artikel

Het vaststellen van de gebruikswaarde van een aantal middelen, aangewend over een groeiend gewas.

26-01-2015 | Kennisdocument

Ziektenbestrijding, Chemische onkruidbestrijding en Rassenonderzoek met zaai-uien, plantuien en sjalotten

26-01-2015 | Artikel

Vaststellen van de gebruikswaarde van een aantal middelen en mengsels daarvan, toegepast voor en na de opkomst van het gewas.

03-12-2014 | Artikel

In de jaren 1991, 1992 en 1993 is in veldproeven nagegaan of in een ruimer plantverband dan tot nu toe gebruikelijk is, de onkruidbestrijding uitgevoerd kan worden als een combinatie van chemische bestrijding in de rij en mechanische bestrijding tussen de rijen. Dit onderzoek is zowel uitgevoerd in vlakveldsteelt als in ruggenteelt bij 50 cm rijenafstand en met toepassing van duplo-zaai.

03-12-2014 | Artikel

Onderzoek naar de vervanging van het herbicide difenoxuron op ROC De Waag, ROC Van Bemmelenhoeve en ROC Rusthoeve heeft een aantal combinaties van herbiciden opgeleverd die in een lage dosering en bij herhaalde toepassing een alternatief vormen. Het is van groot belang voor een succesvolle toepassing van deze combinaties dat de onkruidontwikkeling nauwgezet wordt gevolgd.

03-06-2014 | Kennisdocument

In Nederland neemt het areaal waarop NKG (Niet Kerende Grondbewerking) wordt toegepast toe. Naast het areaal is ook de interesse van telers in NKG-systemen groeiende. NKG in Nederland beperkt zich vrijwel tot systemen met minimale grondbewerking. Directzaai wordt vrijwel niet toegepast.

05-03-2014 | Kennisdocument

Het onderzoek naar directzaai is een project dat gestart is in 2003 op SPNA locatie Ebelsheerd. In 2007 is het project uitgebreid met akkerbouwers uit de omgeving, Zo kwam het totaal op 11 onderzoekslocaties. Door de jaren heen zijn er waarnemingen uitgevoerd en opbrengsten bepaald.

26-07-2013 | Tip

Uit proeven met akkermelkdistelbestrijding in granen bleek dat een pre-harvest bespuiting een belangrijke aanvulling is op de eerder uitgevoerde MCPA (evt. + Ally) bespuiting. Deze pre-harvest inzet scoort ook beter dan een latere aanvullende bestrijding in de stoppel. Benut dit moment zodra het graan er aan toe is. Er zijn drie handvatten wanneer de bespuiting uitgevoerd kan worden:

06-06-2013 | Tip

Op veel percelen ligt inmiddels al een behoorlijke hoeveelheid bodemherbiciden. De effecten hiervan zijn vaak goed zichtbaar qua remming van onkruiden. Toch is vaak nu een contactbespuiting wenselijk om o.a. kleefkruid, melden, kamille en zwaluwtong niet te laten ontsnappen.

28-05-2013 | Tip

In de praktijk zien we nog een aantal overgebleven onkruiden zoals kamille, hondspeterselie, kleefkruid, varkensgras, melden en wortelonkruiden. Op de meeste percelen heeft het wortelonkruid sterk gereageerd op voorgaande bespuitingen. Het is belangrijk dat Lontrel goed wordt opgenomen. De omstandigheden zijn deze week goed (niet afgehard en redelijk hoge RV).

22-05-2013 | Tip

Er is afgelopen week nog op veel percelen vlak voor opkomst gespoten met een bodemherbicide, vaak de combinatie Sencor+Boxer+olie. Anderen hebben gekozen voor het afbranden met een lage dosering Sencor, Basagran en olie. Voor het toepassen van het LDS systeem is het van belang korte intervallen aan te houden.

14-05-2013 | Tip

Dual Gold (0,5 ltr vanaf het 2-bladstadium bieten) en Frontier Optima (0,3-0,45 ltr vanaf 2-4 blad stadium bieten) bieden bij voldoende bodemvocht nog mogelijkheden op kiemende grassen in het LDS-systeem.

14-05-2013 | Tip

Wanneer u er voor kiest om de onkruidbestrijding in aardappelen zonder bodemherbicide vooraf te doen dan is een goede bestrijding van bovenstaand onkruid rond de opkomst van de aardappelen cruciaal.

06-05-2013 | Tip

Laat bij de onkruidbestrijding in bieten vooral varkensgras en melde niet te groot worden. Verhoog bij grotere onkruiden de dosering van de standaard LDS-combinatie, of voeg een extra middel toe.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Onkruidbestrijding - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Onkruidbestrijding - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Onkruidbestrijding - brochures
Abonneren op Kennisakker - Onkruidbestrijding - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Onkruidbestrijding - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit thema aanwezig.