Thema: gewasbescherming algemeen

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's. Hieronder ziet u alle informatie voor het thema gewasbescherming algemeen (bijv. groeiregulatie, middelenkeuze, spuittechniek) weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Gewasbescherming algemeen - alle items
02-09-2016 | Brochure

Biofumigatie is een biologische manier om bodemgebonden ziekten en plagen te bestrijden. Hoe deze methode werkt, welke resultaten er te behalen zijn en wat de kosten zijn is te lezen in de nieuwste folder van het Beter bodembeheer-onderzoek.

29-08-2016 | Kennisdocument

Virus- en bacterieziekten vormen één van de grootste problemen in de pootaardappelteelt. Eenmaal aangetroffen in het veld kunnen viruszieke (Y-virus) en Erwinia zieke aardappelen leiden tot afkeuringen van partijen pootgoed met een financiële schade tot gevolg. De directe schade door Erwinia aandoeningen bedraagt voor de pootgoedtelers jaarlijks ca. € 12 miljoen.

01-04-2015 | Artikel
Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

12-03-2014 | Kennisdocument

In opdracht van Productschap Akkerbouw is door DLV in 2013 middels literatuuronderzoek en interviews een overzicht opgesteld van emissiereducerende gewasbeschermingstechnieken.  Er is  naast een feitelijk overzicht ook aandacht  besteed aan de praktische toepasbaarheid en aan mogelijkheden voor stimulering en ondersteuning. U kunt de documenten hieronder downloaden.

03-07-2013 | Kennisdocument

In Nederland is op sommige percelen in melganzevoet resistentie gevonden tegen middelen met de werkzame stoffen metamitron en metribuzin. In dit onderzoek is nagegaan hoe deze resistente melganzevoet in aardappelen en suikerbieten chemisch goed bestreden kan worden.

22-06-2013 | Tip

Als de aren tijdens de bloei minimaal 24 uur continu nat zijn, krijgen fusariumschimmels meer infectiekansen. Vooral bij rassen met een lager resistentiecijfer tegen aarfusarium kan een (aanvullende) bespuiting dan zinvol zijn. Dit geldt voor o.a. Delmare, Tabasco, Tataros, Lincoln, Julius en EU-rassen als Asano, Sophyta en Expert.

22-05-2013 | Tip

De eerste percelen zomergerst zijn ook al in het stadium om de groeiregulatie toe te passen. Het advies in zomergerst is om standaard Moddus in te zetten. De plant wordt steviger en krijgt een beter wortelgestel. Gebruik 0,4-0,6 ltr Moddus per ha. Gebruik op zandgrond standaard mangaan, gerst is namelijk zeer mangaangevoelig.

06-05-2013 | Tip

Laat bij de onkruidbestrijding in bieten vooral varkensgras en melde niet te groot worden. Verhoog bij grotere onkruiden de dosering van de standaard LDS-combinatie, of voeg een extra middel toe.

06-05-2013 | Tip

Tot nu toe komt alleen maar septoria voor in percelen wintertarwe. Bij aanhoudende droogte, of weinig neerslag van betekenis, zal deze ziekte zich minimaal uitbreiden. Een groot aantal percelen komt echter wel in het gewasstadium voor de tweede groeiregulatie die normaliter gecombineerd wordt met de eerste ziektebestrijding.

18-04-2013 | Tip

In de meeste percelen wintertarwe moet nog een onkruidbestrijding worden uitgevoerd. In onderstaande tabel hebben we een overzicht geplaatst van meerdere combinaties herbiciden, waarbij de aanwezigheid van onkruidgrassen bepalend is voor de keuze van de middelencombinatie.

04-03-2013 | Kennisdocument

Het is onvoldoende bekend hoe de werking van Rhizoctonia-middelen is wanneer deze gemengd aan meststoffen als rijenbemesting worden toegediend. In 2011 en 2012 zijn Subliem en Amistar daarom in een proef getoetst op hun werking wanneer deze gemengd met Humifirst en APP als rijenbemesting worden toegediend. Omdat het insecticide Actara veelal ook in de rij wordt toegepast, is dit middel...

07-02-2013 | Brochure

In dit overzicht wordt de werking weergegeven van diverse beschikbare gewasbeschermingsmiddelen tegen schimmelziekten in de uienteelt.

09-01-2013 | Tip
De mogelijkheden om na de tarwe onder goede omstandigheden een groenbemester in te zaaien worden steeds krapper zoals we ook in 2012 weer gezien hebben. Het is daarom te overwegen om nu al rietzwenk onder de tarwe te zaaien als groenbemester voor na de oogst.
19-09-2012 | Tip
Controleer uw percelen en pas bij late levering (na eind oktober) nogmaals een bescherming toe.Als u in september moet leveren is het echter niet zinvol meer om nog een bespuiting uit te voeren. De veiligheidstermijn bedraagt 2 weken voor Opus Team, 3 weken voor Sphere SC en 4 weken voor Score EC, Allegro en Spyrale.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Gewasbescherming algemeen - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Gewasbescherming algemeen - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Gewasbescherming algemeen - brochures
Abonneren op Kennisakker - Gewasbescherming algemeen - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Gewasbescherming algemeen - nieuws