Thema: beheersing schimmels en bacteriën

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over het thema beheersing schimmels en bacteriën weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - alle items
06-05-2015 | Kennisdocument

In deze samenvatting worden de resultaten van onderzoek naar de beheersing van valse meeldauw in uien kort toegelicht. In 2004 is in opdracht van het Productschap Akkerbouw meerjarig onderzoek gestart om uiteindelijk tot een praktische beheersstrategie voor valse meeldauw (Peronospora destructor) in de teelt van uien te komen.

Hierbij worden de volgende zwaartepunten in het onderzoek...

01-04-2015 | Artikel
Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

11-03-2015 | Kennisdocument

Aarfusarium leidt tot kwaliteitsverlies in graangewassen. Aarfusarium in granen wordt veroorzaakt door verschillende ziekteverwekkers van het geslacht Fusarium: De belangrijkste veroorzaker van aarfusarium is F. graminearum. De schimmel infecteert de aar tijdens de bloeiperiode, onder vochtige omstandigheden. Is het tijdens de bloei droog dan is er weinig kans op Fusarium.

22-02-2015 | Artikel

Nagaan of het mogelijk is door tijdelijke behandeling van de uien bij hoge temperatuur het effect van het normaal kunstmatig drogen bij 30 °C daarna te vergroten.

22-02-2015 | Artikel

De reden van het feit, dat kunstmatig drogen van uien niet meer dan een reductie van koprot met 50% oplevert, kan o.a. gezocht worden in de heterogeniteit van de halsdikte binnen een partij uien, waardoor het droogproces minder gelijkmatig verloopt.

22-02-2015 | Artikel

Het principe van koprotbestrijding kan gezien worden als het zo snel mogelijk indrogen van de halzen na het optrekken.

22-02-2015 | Artikel

Het testen van enkele fungiciden op hun bestrijdingseffect tegen de door de schimmel Pleospora herbarum veroorzaakte loofaantasting.

02-02-2015 | Kennisdocument

In opdracht van het Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar de bestrijding van Alternaria in de teelt van aardappelen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de gewasbeschermingsindustrie.

29-01-2015 | Kennisdocument

Koprot is een voor de uiensector desastreuze ziekte. Enerzijds omdat de ziekte een forse aanslag pleegt op de kwaliteit en opbrengst van uien in de gehele keten en anderzijds omdat de ziekte maar moeilijk gemanaged kan worden. De ziekte komt infrequent voor en als koprot optreedt is de verrassing, net als de schade, meestal groot. Dit wordt veroorzaakt omdat op het veld geen symptomen van de...

27-01-2015 | Artikel

In aansluiting op de koprotproef met plantuitjes, die uitgevoerd werd in Juli 1953, is in 1954 eenzelfde proef opgezet met het doel het effect van kunstmatig drogen op het koprotpercentage na te gaan.

27-01-2015 | Artikel

Het vaststellen van het bestrijdend effect van een aantal middelen aangewend in de vorm van gewasbehandeling.

27-01-2015 | Artikel

De schade, die vele uientelers leden, door zeer ernstige koprot rotting in opgeslagen uien, gaf SNUIF aanleiding een onderzoek in te stellen naar de oorzaak ervan, alsmede de omstandigheden, die haar bevorderen.

27-01-2015 | Artikel

Trachten door middel van groeistofbespuitingen met 2.4-D resistentie tegen witrot te verkrijgen.

27-01-2015 | Kennisdocument

Het testen van Sumisclex in deverse doseringen en behandelingen.

27-01-2015 | Artikel

Het vaststellen van de invloed van een grondbehandeling met uienolie op het verloop van het aantal sclerotiën in de grond.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - brochures
Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing schimmels en bacterien - nieuws