Thema: beheersing nematoden

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over het thema beheersing nematoden weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Beheersing nematoden - alle items
01-04-2015 | Artikel
Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

11-02-2015 | Kennisdocument

De vraag naar (nieuwe) groenbemesters wordt vanuit de sector steeds groter. Het is van groot belang om de waardplantstatus van groenbemesters (rassen) voor de verschillende plantparasitaire aaltjessoorten te kennen, zodat telers op basis van de aanwezige aaltjesbesmetting de beste groenbemester kunnen kiezen. De laatste jaren komen er wel steeds nieuwe groenbemesters (bijv. bladkool,...

26-01-2015 | Kennisdocument

Warmwaterbehandeling bleek een afdoend middel te zijn om door stengelaaltjes aangetaste partijen sjalotten van deze parasieten te bevrijden. Behalve stengelaaltjes wordt ook secundaire valse meeldauw zeer goed bestreden door warmwaterbehandeling en alleen dit laatste rechtvaardigt reeds deze behandeling van plantsjalotten.

12-12-2014 | Artikel

Aantasting en bestrijding van Stengelaaltjes en alle invloeden die daarbij een rol spelen.

12-12-2014 | Artikel

Verslagen van begassingsproeven met methylbromide en een onderzoek naar de betekenis van een geringe besmetting met ditylenchus dipsaci van zaaizaad

12-12-2014 | Artikel

Verband tussen bevolkingsdichtheid van aaltjes en schade; aan welke regels zijn bevolkingsvermeerdering en vermindering bij aaltjes gebonden en welke invloed hebben de teelt van goede en slechte waardplanten en uitwendige omstandigheden hierop.

10-12-2014 | Kennisdocument

In opdracht van het Productschap Akkerbouw is HLB in 2012 gestart met project ‘Vestiging en verspreiding van het maïswortelknobbelaaltje binnen een perceel. Dit maïswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi, heeft een brede waardplantenreeks en kan meerdere generaties per jaar vormen.

26-11-2014 | Artikel

Er is onderzoek gedaan aan de volgende onderwerpen: Bestrijding van stengelaaltjes in uien en phlox. De gebruikte middelen waren: Nemafos, AAvlitox, Temik, Terracur, Ambush.

26-11-2014 | Artikel

Er is onderzoek uitgevoerd aan de volgende onderwerpen: Verband tussen de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes vóór het zaaien en de optredende schade, Invloed van het gewas (ui, peen, witlof) op de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes, Verticale verdeling van stengelaaltjes in de grond, bestrijding van stengelaaltjes in ui en phlox, onderzoek naar de nematicide werking van enige...

26-11-2014 | Artikel

Er is in uien onderzoek uitgevoerd aan verschillende onderwerpen: Invloed van verschillende gewassen en uitwendige omstandigheden op de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes. Op verspreid liggende proefplekken in West-Friesland waar stengelaaltjes aanwezig waren is het effect van de teelt van gras, witlof en kroten nagegaan op de populatiedichtheid.

30-06-2014 | Kennisdocument

Meloidogyne minor is een tamelijk weinig onderzocht wortelknobbelaaltje waarvan bekend is dat deze, behalve in sportvelden, problemen kan geven in de aardappelteelt. In deze studie is onderzocht hoe M. minor in bouwplanverband kan worden aangepakt. Tegelijk is een deskstudie gedaan naar de huidige stand van de kennis.

06-06-2014 | Kennisdocument

Bij de beheersing van problemen met aaltjes kunnen vang- en lokgewassen ingezet worden om de problematiek te verminderen. In dit project is voor 4 soorten aaltjes het effect van de teelt van groenbemesters ten opzichte van zwarte braak en onbehandeld op de aaltjesaantallen onderzocht.

23-01-2014 | Kennisdocument

Behalve schadelijke aaltjes zijn er ook goede aaltjes. Deze aaltjes zijn een goede indicator van de ontwikkeling en stabiliteit van het bodemvoedselweb. Dit komt doordat aaltjes in alle voedingsniveaus van het bodemvoedselweb aanwezig zijn en minder gevoelig zijn voor fluctuaties in bijvoorbeeld temperatuur en vocht zoals sommige andere bodemorganismen.

16-01-2014 | Kennisdocument
Aanleiding

Stengelaaltjes zijn een groot en toenemend probleem in diverse gewassen. Vooral uien kunnen zeer zware schade oplopen. Eerstejaars plantuitjes moeten daarom op stengelaaltjes vrije grond geteeld worden en mogen niet besmet zijn met stengelaaltjes.

19-11-2013 | Kennisdocument

Op 15 november 2013 werd in De Schakel te Nijkerk voor de vierde keer de Landelijke Aaltjesdag gehouden. Het Actieplan Aaltjesbeheersing is in 2005 op initiatief van LTO Nederland en de NAV gestart. In 2013 wordt het Actieplan Aaltjesbeheersing afgerond.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing nematoden - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing nematoden - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing nematoden - brochures
Abonneren op Kennisakker - Beheersing nematoden - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing nematoden - nieuws