Thema: beheersing nematoden

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over het thema beheersing nematoden weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Beheersing nematoden - alle items
23-07-2014 | Tip

In de aaltjeskalender heeft u de mogelijkheid om, afhankelijk van het tijdstip van het jaar, de belangrijkste aandachtspunten met  betrekking tot aaltjes naar voren te halen. U heeft daarbij twee ingangen: (1) via het gewas en (2) via het aaltje.

30-06-2014 | Kennisdocument

Meloidogyne minor is een tamelijk weinig onderzocht wortelknobbelaaltje waarvan bekend is dat deze, behalve in sportvelden, problemen kan geven in de aardappelteelt. In deze studie is onderzocht hoe M. minor in bouwplanverband kan worden aangepakt. Tegelijk is een deskstudie gedaan naar de huidige stand van de kennis.

06-06-2014 | Kennisdocument

Bij de beheersing van problemen met aaltjes kunnen vang- en lokgewassen ingezet worden om de problematiek te verminderen. In dit project is voor 4 soorten aaltjes het effect van de teelt van groenbemesters ten opzichte van zwarte braak en onbehandeld op de aaltjesaantallen onderzocht.

23-01-2014 | Kennisdocument

Behalve schadelijke aaltjes zijn er ook goede aaltjes. Deze aaltjes zijn een goede indicator van de ontwikkeling en stabiliteit van het bodemvoedselweb. Dit komt doordat aaltjes in alle voedingsniveaus van het bodemvoedselweb aanwezig zijn en minder gevoelig zijn voor fluctuaties in bijvoorbeeld temperatuur en vocht zoals sommige andere bodemorganismen.

16-01-2014 | Kennisdocument
Aanleiding

Stengelaaltjes zijn een groot en toenemend probleem in diverse gewassen. Vooral uien kunnen zeer zware schade oplopen. Eerstejaars plantuitjes moeten daarom op stengelaaltjes vrije grond geteeld worden en mogen niet besmet zijn met stengelaaltjes.

19-11-2013 | Kennisdocument

Op 15 november 2013 werd in De Schakel te Nijkerk voor de vierde keer de Landelijke Aaltjesdag gehouden. Het Actieplan Aaltjesbeheersing is in 2005 op initiatief van LTO Nederland en de NAV gestart. In 2013 wordt het Actieplan Aaltjesbeheersing afgerond.

12-11-2013 | Kennisdocument

Er is veel kennis en informatie over aaltjes(beheersing) beschikbaar. Deze pagina geeft een overzicht van de vele bronnen. De presentatie, zoals gegeven op 15 november 2013, is hieronder te downloaden.

30-10-2013 | Tip

Soms kan het wenselijk zijn dat een groenbemester ondergewerkt wordt voor de winter. Wanneer er een winterharde groenbemesters is gezaaid zoals bijvoorbeeld winterrogge is er reële kans op vermeerdering van schadelijke aaltjes voor een volggewas. Dan is het beter deze groenbemester voor de winter om te doen. Er vindt anders geen natuurlijke(winter)afsterving plaats.

24-10-2013 | Tip

Aaltjesbeheersing in de praktijk

Na het succes van vorig jaar met meer dan 100 deelnemers organiseert het Actieplan Aaltjesbeheersing ook dit jaar weer een landelijke aaltjesdag (op 15 november a.s.). Dit is tevens de laatste bijeenkomst vanuit het Actieplan Aaltjesbeheersing.

Deze dag is geschikt voor: adviseurs, intermediairs, onderzoekers en afnemers.

15-08-2013 | Tip

Ten aanzien van het wel of niet vermeerderen van aaltjes zijn er zijn flinke verschillen:

12-02-2013 | Kennisdocument

Een van de bedreigingen van de pootaardappelteelt zijn aardappelcysteaaltjes (AM). Pootaardappelen mogen alleen worden geteeld op AM-vrije percelen. Op het pootgoedbedrijf van Frank en Anton de Schutter is getracht met resistente rassen, de teelt van een vanggewas voor de aaltjes of door toepassing van granulaat de aaltjes te bestrijden. Het effect was niet altijd afdoende en de teelt van...

14-12-2012 | Kennisdocument

Op 6 december 2012 werd in De Schakel te Nijkerk voor de derde keer de Landelijke Aaltjesdag gehouden. Het Actieplan Aaltjesbeheersing is in 2005 op initiatief van LTO Nederland en de NAV gestart. Deze eerste fase liep van 2005-2008.

13-11-2012 | Tip
Het bemonsteringstijdstip voor aaltjes is afhankelijk van een aantal factoren (oogsttijdstip, gewas, vochtigheid, etc.). In verband met bouwplanplanning en de beste kans op het vinden van schadelijke aaltjes is het nu een goede tijd om te bemonsteren. 
05-11-2012 | Kennisdocument

Op de Agrarische Dagen Someren (ADS) heeft het Masterplan MineralenManagement (MMM) een demoproef aangelegd. Het doel van deze demoproef was het stimuleren van de toepassing van groenbemesters.

22-10-2012 | Tip
De maïsoogst is in volle gang. Op zand en lössgrond bent u verplicht een vanggewas na maïs te zaaien. De officieel toegestane vanggewassen zijn gras, bladkool, bladrammenas, winterrogge, wintertarwe, wintergerst en triticale. Het vanggewas na maïs is bedoeld om uitspoeling van stikstof in het najaar en de winter te voorkomen.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing nematoden - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing nematoden - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing nematoden - brochures
Abonneren op Kennisakker - Beheersing nematoden - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Beheersing nematoden - nieuws