Secondary menu

Teelthandleiding zetmeelaardappelen

15/12/2003 - A. Veerman - Agrobiokon / PPO-agv

Waar gaat dit over?

In de teelthandleiding zetmeelaardappelen is informatie over de teelt van zetmeelaardappelen te vinden.

Dit is een Agrobiokon-Document.

De aardappel maakt, evenals tomaat, aubergine, tabak, Spaanse peper en petunia, deel uit van de Solanaceae-familie. De geslachtsnaam waaronder de aardappel thuishoort, is Solanum. Tot dit geslacht behoren ook tomaat, zwarte nachtschade en bitterzoet. De volledige soortnaam van de cultuuraardappel is Solanum tuberosum L.
De belangrijkste teeltgebieden voor zetmeelaardappelen in Nederland liggen in de provincies Groningen en Drenthe.

Tabel 1. Areaalontwikkeling zetmeelaardappelen in Nederland in de jaren 2003 t/m 2010 (Bron: CBS).
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Areaal (ha) 48.800 51.500 50.700 49.600 48.000 46.000 46.600 46.700

Het saldo van de zetmeelaardappelteelt bedraagt ongeveer 1.050 euro per hectare bij eigen mechanisatie en bij TBM-pootgoed ongeveer 500 euro per hectare bij eigen mechanisatie. Hieronder zijn in tabel 2 en 3 de saldoberekeningen weergegeven. In deze saldoberekeningen kunt u doorklikken naar uitgebreidere informatie over een kostenpost. Meer informatie over de saldoberekeningen kunt u vinden in het hoofdstuk organisatie en economie.

Tabel 2. Saldoberekening en arbeidsbehoefte van zetmeelaardappelen (bron: KWIN 2009, PPO).
 
Zetmeelaardappelen
Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
hoofdproduct 1) 45.000 kg 0,07 3.150
BRUTO-GELDOPBRENGST (a) 3.150
UITGANGSMATERIAAL
eigen pootgoed

2.300

kg

0,16

365
MESTSTOFFEN
KAS
Tripelsuper
Patentkali

240
119
114

kg N
kg P2O5
kg K2O

0,94
1,07
0,51

225
128
59
ONKRUIDBESTRIJDING
metribuzin (70%)
glufosinaat-ammonium (150)
rimsulfuron (25%)

0,25
3
0,03

kg
liter
kg

58,12
34,76
1303,05

15
104
39
BESTRIJDING ZIEKTEN EN PLAGEN
pencycuron (250) 2)
fluazinam (500)
mancozeb (68%), cymoxanil (5%)
lambda-cyhalotrin (50)
ethoprofos (20%) 3)

0,03
1,5
19,25
0,15
6,25

liter/ton
liter
kg
liter
kg

30,08
89,35
9,59
171,30
13,32

41
134
185
26
83
ENERGIE
brandstof, smeermiddelen
bewaring

301
1.409

liter
kWh

1
0,22

301
310
AFZETKOSTENOVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
AM-onderzoek intensief
Potatopol

538
2.900
1
0,5
1

%
%
ha
stuks
ha

5,3
0,25
8,40
82,20
6,60

28
7
8
41
7
TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 2.105
SALDO PER EENHEID EIGEN MECHANISATIE (a-b=c) 1.045
 
ARBEIDSBEHOEFTE    
Grondbewerking 2 uur    
Planten/poten/zaaien 1 uur    
Gewasverzorging 9 uur    
Handwieden 0 uur    
Oogst & verwerking 16 uur    
TOTAAL 28 uur    

1) Opbrengst is netto-veldgewicht met een onderwatergewicht van 465 gram
2) Toediening tijdens poten in de rij
3) Knolbehandeling op 50% van het areaal

Tabel 3. Saldoberekening en arbeidsbehoefte van TBM- pootgoed (bron: KWIN 2009, PPO).
 
Zetmeelaardappelen
Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
hoofdproduct 1) 25.000 kg 0,16 4.000
BRUTO-GELDOPBRENGST (a) 4.000
UITGANGSMATERIAAL
eigen pootgoed 2)

3.500

kg

0,43

1.505
MESTSTOFFEN
KAS
Tripelsuper
Patentkali

124
117
171

kg N
kg P2O5
kg K2O

0,94
1,07
0,51

116
126
88
ONKRUIDBESTRIJDING
metribuzin (70%)
glufosinaat-ammonium (150)
diquat dibromide (200)

0,25
3
6

kg
liter
liter

58,12
34,76
26,63

15
104
160
BESTRIJDING ZIEKTEN EN PLAGEN
pencycuron (250) 3)
fluazinam (500)
mancozeb (68%), cymoxanil (5%)
lambda-cyhalotrin (50)
pirimicarb (50%)
imazalil (125), thiabendazool (250)

0,04
1,05
11,75
0,6
0,5
0,12

liter/ton
liter
kg
liter
kg
liter/ton

30,08
89,35
9,59
171,30
86,20
75,75

4
94
113
103
43
242
ENERGIE
brandstof, smeermiddelen
bewaring 4)

291
713

liter
kWh

1
0,22

291
157
AFZETKOSTEN
keuring
certificering

1
25

ha
ton

35,26
4,27

35
107
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
AM-onderzoek extensief
bruin-/ringrot-onderzoek 5)
Potatopol

764
6.800
1
0,5
0,25
1

%
%
ha
stuks
stuks
ha

5,3
0,45
8,40
47
75,85
104

40
31
8
24
19
104
TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 3.527
SALDO PER EENHEID EIGEN MECHANISATIE (a-b=c) 473
 
ARBEIDSBEHOEFTE    
Grondbewerking 3 uur    
Planten/poten/zaaien 2
uur    
Gewasverzorging 14 uur    
Handwieden 0 uur    
Oogst & verwerking 37 uur    
TOTAAL 56 uur    

1) De opbrengst is in kg afgeleverd product, incl. 6% bewaarverlies. Opbrengst en prijs is een gemiddelde van de voorkomende rassen
2) Potermaat 35/55
3) Rijenbehandeling tijdens het poten
4) Energiekosten bij luchtgekoelde bewaring tot maart
5) Er wordt bemonsterd per partij. Het aantal monsters is dus een aanname die in de praktijk hoger of lager kan uitvallen