Gewas: vlas

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over vlas weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Vlas - alle items
17-12-2014 | Kennisdocument

In 2011 en 2012 is door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd waarbij de teelttechnische aspecten en de gewasproductie van een zevental eiwithoudende gewassen in twee Nederlandse teeltgebieden (Zuidoostelijk- en Noordoostelijk zandgebied) werden onderzocht.

24-03-2014 | Tip

De resultaten van het rassenonderzoek vezelvlas 2013 zijn bekend. Er zijn geen nieuwe rassen toegelaten op de Nationale Rassenlijst. In het rassenbulletin staan de gemiddelde resultaten van de jaren 2008 t/m 2013

Hier kunt u het rassenbulletin downloaden

05-03-2013 | Tip

Op basis van het rassenonderzoek vezelvlas zijn er twee nieuwe rassen toegelaten op de Nationale Rassenlijst: Avian en Nathalie. Avian is een ras van Wiersum Plantbreeding B.V; Nathalie van Van de Bilt Zaden & Vlas B.V. Avian geeft een hoge vezelopbrengst en is goed stevig. Het ras heeft een hoog vezelgehalte. Nathalie geeft een goede vezelopbrengst en is ook voldoende stevig.

05-03-2013 | Brochure

In het rassenbulletin vezelvlas vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van vezelvlasrassen.

16-01-2009 | Tip
Er is een nieuw vezelvlasras toegelaten op de Rassenlijst: Aretha. Het ras heeft een hoog vezelgehalte en een hoge vezelopbrengst. De stevigheid is beter dan die van de andere rassen. Daarnaast beschikt het ras over goede resistenties tegen brand en fusarium.
15-05-2005 | Kennisdocument

Er is op uitgebreide schaal belangstelling voor het gewas koolzaad met als ‘nieuwe’ bestemming de olie, als brandstof voor voertuigen. Voor het persen van het koolzaad wordt in Delfzijl een molen gebouwd die op korte termijn operationeel wordt. In Zeewolde is al een kleine installatie in gebruik. Elders zijn er ook nog plannen om een oliemolen te bouwen.
In de praktijk bestaat de vraag...

15-04-2005 | Handleiding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vezelvlas vindt u informatie over de bestrijding van insecten en aaltjes in dit gewas.

15-04-2005 | Handleiding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vezelvlas vindt u informatie over de bemesting van dit gewas.

15-04-2005 | Handleiding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vezelvlas vindt u informatie over vlas in het bouwplan.

15-04-2005 | Handleiding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vezelvlas vindt u informatie over de economische aspecten van de teelt van dit gewas.

15-04-2005 | Handleiding

In deze teelhandleiding is alle informatie te vinden over de teelt en oogst van vezelvlas.

15-04-2005 | Handleiding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vezelvlas vindt u informatie over schimmelziekten in dit gewas.

Het is gebruikelijk om het zaaizaad van vlas te behandelen met fungiciden tegen diverse schimmels. Schimmelziekten die tijdens de groei optreden, kunnen niet worden bestreden, omdat er geen fungiciden zijn toegelaten. Maar in vlas leveren schimmelziekten normaal gesproken ...

15-04-2005 | Handleiding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding van vezelvlas vindt u informatie over onkruidbestrijding in het gewas.

15-04-2005 | Handleiding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vezelvlas vindt u informatie over grondbewerking, rassenkeuze en zaaien van dit gewas.

15-04-2005 | Handleiding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vezelvlas vindt u informatie over de morfologie  van dit gewas.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Vlas - onderzoek
Abonneren op Kennisakker - Vlas - artikelen
Er zijn geen artikelen voor dit gewas aanwezig.
Abonneren op Kennisakker - Vlas - brochures
Abonneren op Kennisakker - Vlas - tips
Abonneren op Kennisakker - Vlas - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.