Gewas: uien

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over uien weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Uien - alle items
06-05-2015 | Kennisdocument

In deze samenvatting worden de resultaten van onderzoek naar de beheersing van valse meeldauw in uien kort toegelicht. In 2004 is in opdracht van het Productschap Akkerbouw meerjarig onderzoek gestart om uiteindelijk tot een praktische beheersstrategie voor valse meeldauw (Peronospora destructor) in de teelt van uien te komen.

Hierbij worden de volgende zwaartepunten in het onderzoek...

12-03-2015 | Artikel

Dit document geeft een serie van artikelen, gepubliceerd in het blad LandbouwMechanisatie, over het natuurlijk koelen (en bewaren) van aardappelen en uien (periode 2013 t/m 2015). De artikelen zijn geschreven in opdracht van en door DLV Bouw, Milieu en Techniek.

22-02-2015 | Artikel

Het principe van koprotbestrijding kan gezien worden als het zo snel mogelijk indrogen van de halzen na het optrekken.

22-02-2015 | Artikel

De reden van het feit, dat kunstmatig drogen van uien niet meer dan een reductie van koprot met 50% oplevert, kan o.a. gezocht worden in de heterogeniteit van de halsdikte binnen een partij uien, waardoor het droogproces minder gelijkmatig verloopt.

22-02-2015 | Artikel

Het testen van enkele fungiciden op hun bestrijdingseffect tegen de door de schimmel Pleospora herbarum veroorzaakte loofaantasting.

22-02-2015 | Artikel

Nagaan of het mogelijk is door tijdelijke behandeling van de uien bij hoge temperatuur het effect van het normaal kunstmatig drogen bij 30 °C daarna te vergroten.

29-01-2015 | Kennisdocument

Koprot is een voor de uiensector desastreuze ziekte. Enerzijds omdat de ziekte een forse aanslag pleegt op de kwaliteit en opbrengst van uien in de gehele keten en anderzijds omdat de ziekte maar moeilijk gemanaged kan worden. De ziekte komt infrequent voor en als koprot optreedt is de verrassing, net als de schade, meestal groot. Dit wordt veroorzaakt omdat op het veld geen symptomen van de...

27-01-2015 | Artikel

In aansluiting op de koprotproef met plantuitjes, die uitgevoerd werd in Juli 1953, is in 1954 eenzelfde proef opgezet met het doel het effect van kunstmatig drogen op het koprotpercentage na te gaan.

27-01-2015 | Kennisdocument

Het testen van Sumisclex in deverse doseringen en behandelingen.

27-01-2015 | Artikel

Het vaststellen van de invloed van een grondbehandeling met uienolie op het verloop van het aantal sclerotiën in de grond.

27-01-2015 | Artikel

In vergelijking met de gewone zaaiwijze met de precisiezaaimachine was bij het dubbel bandje-systeem de kwaliteit van het zaaiwerk, gelet op de verzaaide hoeveelheid zaad, het opkomstpercentage en de regelmaat van de planten in de rij, iets minder. Het opkomstpercentage en de regelmaat van de planten.

27-01-2015 | Artikel

Het vaststellen van het bestrijdingseffect van een aantal middelen of kombinaties van middelen ter bestrijding van de bladvlekkenziekte en koprot.

27-01-2015 | Artikel

Trachten door middel van groeistofbespuitingen met 2.4-D resistentie tegen witrot te verkrijgen.

27-01-2015 | Artikel

Aantasting van uienplanten door Sclerotium cepivorum berk. Komt in Nederland steeds meer voor. Door P. Merriman is hiertegen een bestrijdingsmethode ontwikkeld op basis van stimulatie van sclerotiënkieming door uienolie. Na kieming sterft het sclerotium af omdat er geen infectie plaatsvindt.

27-01-2015 | Artikel

Het vaststellen van de invloed van de zaaizaadhoeveelheid en de rijenafstand op de opbrengst en de sortering van het product.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - brochures
Abonneren op Kennisakker - Uien - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.