Gewas: uien

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over uien weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Uien - alle items
29-01-2015 | Kennisdocument

Koprot is een voor de uiensector desastreuze ziekte. Enerzijds omdat de ziekte een forse aanslag pleegt op de kwaliteit en opbrengst van uien in de gehele keten en anderzijds omdat de ziekte maar moeilijk gemanaged kan worden. De ziekte komt infrequent voor en als koprot optreedt is de verrassing, net als de schade, meestal groot. Dit wordt veroorzaakt omdat op het veld geen symptomen van de...

27-01-2015 | Artikel

In aansluiting op de koprotproef met plantuitjes, die uitgevoerd werd in Juli 1953, is in 1954 eenzelfde proef opgezet met het doel het effect van kunstmatig drogen op het koprotpercentage na te gaan.

27-01-2015 | Artikel

Het vaststellen van de invloed van een grondbehandeling met uienolie op het verloop van het aantal sclerotiën in de grond.

27-01-2015 | Artikel

In vergelijking met de gewone zaaiwijze met de precisiezaaimachine was bij het dubbel bandje-systeem de kwaliteit van het zaaiwerk, gelet op de verzaaide hoeveelheid zaad, het opkomstpercentage en de regelmaat van de planten in de rij, iets minder. Het opkomstpercentage en de regelmaat van de planten.

27-01-2015 | Artikel

Het vaststellen van het bestrijdend effect van een aantal middelen aangewend in de vorm van gewasbehandeling.

27-01-2015 | Artikel

De schade, die vele uientelers leden, door zeer ernstige koprot rotting in opgeslagen uien, gaf SNUIF aanleiding een onderzoek in te stellen naar de oorzaak ervan, alsmede de omstandigheden, die haar bevorderen.

27-01-2015 | Kennisdocument

Het testen van Sumisclex in deverse doseringen en behandelingen.

27-01-2015 | Artikel

Aantasting van uienplanten door Sclerotium cepivorum berk. Komt in Nederland steeds meer voor. Door P. Merriman is hiertegen een bestrijdingsmethode ontwikkeld op basis van stimulatie van sclerotiënkieming door uienolie. Na kieming sterft het sclerotium af omdat er geen infectie plaatsvindt.

27-01-2015 | Artikel

Het vaststellen van het bestrijdingseffect van een aantal middelen of kombinaties van middelen ter bestrijding van de bladvlekkenziekte en koprot.

27-01-2015 | Artikel

Het vaststellen van de invloed van de zaaizaadhoeveelheid en de rijenafstand op de opbrengst en de sortering van het product.

27-01-2015 | Artikel

Trachten door middel van groeistofbespuitingen met 2.4-D resistentie tegen witrot te verkrijgen.

26-01-2015 | Kennisdocument

Warmwaterbehandeling bleek een afdoend middel te zijn om door stengelaaltjes aangetaste partijen sjalotten van deze parasieten te bevrijden. Behalve stengelaaltjes wordt ook secundaire valse meeldauw zeer goed bestreden door warmwaterbehandeling en alleen dit laatste rechtvaardigt reeds deze behandeling van plantsjalotten.

26-01-2015 | Artikel

Het vaststellen van de gebruikswaarde van een aantal middelen, aangewend over een groeiend gewas.

26-01-2015 | Kennisdocument

Ziektenbestrijding, Chemische onkruidbestrijding en Rassenonderzoek met zaai-uien, plantuien en sjalotten

26-01-2015 | Artikel

Bij de afzet van uien speelt de uitwendige kwaliteit, en met name de uitwendige kleur, een zeer belangrijke rol. Vandaar dat het van groot belang is de velddroging na het rooien geheel of grotendeels te beperken en de droging in de bewaarplaats uit te voeren.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - brochures
Abonneren op Kennisakker - Uien - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.