Gewas: uien

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over uien weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Uien - alle items
26-11-2014 | Artikel

Er is in uien onderzoek uitgevoerd aan verschillende onderwerpen: Invloed van verschillende gewassen en uitwendige omstandigheden op de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes. Op verspreid liggende proefplekken in West-Friesland waar stengelaaltjes aanwezig waren is het effect van de teelt van gras, witlof en kroten nagegaan op de populatiedichtheid.

26-11-2014 | Artikel

Plantgoed van sjalot is bewaard gedurende verschillende bewaarperioden en –temperaturen en vervolgens uitgeplant in het voorjaar, waarna de mate van verklistering, het optreden van schieters en de opbrengst zijn vastgesteld.

26-11-2014 | Artikel

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om voor de zaadteelt van uien de generatieduur te verkorten van twee jaar naar één jaar. Er zijn uien in november in een warme kas gezaaid en daarin is met kunstlicht bijbelicht om voldoende groei te krijgen. De proef gaf wisselende resultaten en deze zijn gebruikt voor verder onderzoek.

26-11-2014 | Artikel

Plantgoed van sjalotten werd bewaard bij temperaturen uiteenlopend van 1 tot 30 ˚C gedurende perioden van 6 tot 12 weken en vervolgens uitgeplant om de effecten op de gewasontwikkeling, de schietneiging, de afrijping en de opbrengst na te gaan. In de doorstookproef werd de bewaring van plantgoed bij verschillende temperaturen, dat gestart was in 1957, weer een jaar voortgezet.

26-11-2014 | Kennisdocument

Plantgoed van sjalotten werd bewaard bij temperaturen uiteenlopend van 1 tot 30 ˚C gedurende perioden van 6 tot 12 weken en vervolgens uitgeplant om de effecten op de gewasontwikkeling, de schietneiging, de afrijping en de opbrengst na te gaan. In de doorstookproef werd de bewaring van plantgoed bij verschillende temperaturen, dat gestart was in 1957, weer een jaar voortgezet.

26-11-2014 | Artikel

Plantgoed van sjalotten werd bewaard bij verschillende temperaturen gedurende verschillende perioden. Vervolgens werd het effect hiervan nagegaan op de ontwikkeling en opbrengst van het gewas. In de doorstookproef werd de bewaring van plantgoed bij verschillende temperaturen, dat gestart was in 1957, weer een jaar voortgezet. Het effect op de ontwikkeling en opbrengst werd bepaald.

26-11-2014 | Artikel

Nagegaan is welke invloed een gedurende enkele jaren voortgezette temperatuurbehandeling van het plantgoed heeft op de opbrengst, de ontwikkeling en de schietneiging van het gewas.

10-11-2014 | Kennisdocument

Sjalotten zijn bewaard bij verschillende temperaturen, uiteenlopend van 9 tot 30 ˚C gedurende 9 en 12 weken. De effecten van de verschillende behandelingen op de ontwikkeling van het gewas, de aantasting door valse meeldauw en de ontwikkeling van bloeistengels werden bepaald.

10-11-2014 | Kennisdocument

Door warme bewaring werd zowel de opbrengst als de verklistering verhoogd. De nadelen van warme bewaring waren dat de afrijping werd vertraagd en dat er sprake was van een grotere bladontwikkeling. Beide nadelen konden worden beperkt door de warme bewaarperiode niet langer te laten zijn dan 8 à 10 weken.

10-11-2014 | Kennisdocument

Breedwerpige behandeling van de grond met insecticiden is vergeleken met zaadonsmetting. Dit is gedaan met de volgende middelen: aldrin, chloordaan, DDT, dieldrin, heptachloor en parathion.

10-11-2014 | Kennistekst

Diverse partijtjes van een grote en van een kleine maat plantsjalotten zijn gedurende bepaalde perioden bewaard en vervolgens op twee tijdstippen uitgeplant. Er kwamen grote verschillen naar voren in het aantal zaadpijpen, de ontwikkeling van het gewas, de mate van verklistering en de opbrengst.

30-04-2014 | Kennisdocument

Al weer voor het 4e jaar hebben de organisaties Ui en Peen manifestatie en de stichting Uien Innovatie en Kennis Centrum (UIKC) gezamenlijk het rassenonderzoek zaaiuien uitgevoerd. Tot en met 2008 gebeurde dit apart. Vanaf 2009 is het onderzoek volledig samengevoegd. Ook de cijfers van voorgaande jaren zijn gebruikt in de samenstelling van dit eindverslag.

16-01-2014 | Kennisdocument
Aanleiding

Stengelaaltjes zijn een groot en toenemend probleem in diverse gewassen. Vooral uien kunnen zeer zware schade oplopen. Eerstejaars plantuitjes moeten daarom op stengelaaltjes vrije grond geteeld worden en mogen niet besmet zijn met stengelaaltjes.

09-09-2013 | Tip

Wat zijn dit jaar extra aandachtspunten bij de oogst:

06-08-2013 | Tip

De komende tijd zullen de meeste percelen zaaiuien gaan beginnen met strijken. Wilt u MH inzetten, dan kunt u dat het beste doen wanneer de eerste uien gaan beginnen met strijken. Houd er rekening mee dat de uien snel kunnen strijken, zeker bij warm weer. In de praktijk komen wij vooral problemen tegen met percelen die te laat worden gespoten. Zorg dus dat u bij de eerste tekenen spuit.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - artikelen
Abonneren op Kennisakker - Uien - brochures
Abonneren op Kennisakker - Uien - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.