Gewas: uien

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over uien weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Uien - alle items
30-04-2014 | Kennisdocument

Al weer voor het 4e jaar hebben de organisaties Ui en Peen manifestatie en de stichting Uien Innovatie en Kennis Centrum (UIKC) gezamenlijk het rassenonderzoek zaaiuien uitgevoerd. Tot en met 2008 gebeurde dit apart. Vanaf 2009 is het onderzoek volledig samengevoegd. Ook de cijfers van voorgaande jaren zijn gebruikt in de samenstelling van dit eindverslag.

16-01-2014 | Kennisdocument
Aanleiding

Stengelaaltjes zijn een groot en toenemend probleem in diverse gewassen. Vooral uien kunnen zeer zware schade oplopen. Eerstejaars plantuitjes moeten daarom op stengelaaltjes vrije grond geteeld worden en mogen niet besmet zijn met stengelaaltjes.

09-09-2013 | Tip

Wat zijn dit jaar extra aandachtspunten bij de oogst:

06-08-2013 | Tip

De komende tijd zullen de meeste percelen zaaiuien gaan beginnen met strijken. Wilt u MH inzetten, dan kunt u dat het beste doen wanneer de eerste uien gaan beginnen met strijken. Houd er rekening mee dat de uien snel kunnen strijken, zeker bij warm weer. In de praktijk komen wij vooral problemen tegen met percelen die te laat worden gespoten. Zorg dus dat u bij de eerste tekenen spuit.

17-07-2013 | Kennisdocument

In deze samenvatting worden de resultaten van onderzoek naar de beheersing van valse meeldauw in uien kort toegelicht. In 2004 is in opdracht van het Productschap Akkerbouw meerjarig onderzoek gestart om uiteindelijk tot een praktische beheersstrategie voor valse meeldauw (Peronospora destructor) in de teelt van uien te komen.

Hierbij worden de volgende zwaartepunten in het onderzoek...

06-06-2013 | Tip

Op veel percelen ligt inmiddels al een behoorlijke hoeveelheid bodemherbiciden. De effecten hiervan zijn vaak goed zichtbaar qua remming van onkruiden. Toch is vaak nu een contactbespuiting wenselijk om o.a. kleefkruid, melden, kamille en zwaluwtong niet te laten ontsnappen.

05-03-2013 | Kennisdocument

Omdat er in de praktijk onduidelijkheid is over de werking en efficiëntie van vloeibare P-meststoffen, heeft ALTIC vanaf 2010 driejarig bemestingsonderzoek uitgevoerd naar de werking van fosfaatmeststoffen in zaaiuien. In dit onderzoek zijn vergelijkingen aangelegd tussen diverse meststoffen en toedieningswijzen.

Uit het onderzoek is gebleken dat volvelds fosfaatbemesting met APP of TSP...

07-02-2013 | Brochure

In dit overzicht wordt de werking weergegeven van diverse beschikbare gewasbeschermingsmiddelen tegen schimmelziekten in de uienteelt.

07-11-2012 | Tip
Blijf goed controleren op vochtigheid én kwaliteit van de partij. Vanwege de vaak groener ingeschuurde uien is een langer proces van voldoende nadrogen nodig. Helaas lijkt de kwaliteit van enkele partijen nu tegen te vallen. Zowel koprot als bacterie-aantastingen worden nu zichtbaar. Pel voor een goede controle regelmatig uien volledig open!
14-10-2012 | Brochure
In het rassenbulletin zaaiuien wordt informatie gegeven over zaaiuienrassen.
12-09-2012 | Tip
De ziektebestrijding in uien blijft aandacht vragen. Hoelang is ziektebestrijding zinvol, is dan een veelgestelde vraag. Tot 4 weken voor de oogst is het zinvol valse meeldauw te blijven bestrijden. Een eventuele infectie in de tussentijd zal geen schade meer doen. Voor bladvlekken ligt dit anders, aangezien deze ziekte zich vooral in een gestreken gewas snel kan uitbreiden.
21-06-2012 | Tip

Een preventieve bescherming tegen valse meeldauw kan plaatsvinden met o.a. 2,75 kg mancozeb (oude etiket) of 2,5 kg Acrobat in een interval van 4-7 dagen. Bij de huidige snelle groei geeft een bespuiting een maximale preventieve beschermingsduur van ca. 5 dagen! Combineer dit bij de vroegste percelen zaaiuien met een middel tegen bladvlekkenzieke. In deze fase kan dat met o.a.

12-06-2012 | Tip
Vorige week waren er door het wisselvallige en winderig weer weinig spuitmomenten. Het kan dus zijn dat er gat in het spuitschema is gekomen. Verstandig is om de eerst volgende keer 2 kg Fubol Gold of 2,5 kg Acrobat in te zetten om een eventuele infectie stop te zetten. Een bestrijding voor bladvlekken zal komende week nog niet nodig zijn.
18-04-2012 | Tip
Het stadium van de zaaiuien in het zuidwesten varieert van net gekiemd, tot percelen waar de uien in het vlagbladstadium komen. Glyfosaat-bevattende middelen en Finale SL 14 / Basta kunnen tot circa 2 dagen voor opkomst ingezet worden. Bij diverse percelen staan er (nog) veel grasachtigen, hiervoor is afbranden met glyfosaat noodzakelijk.
31-01-2012 | Tip
Nu er droger weer afgegeven wordt, komen er misschien mogelijkheden om tweedejaars plantuien te poten op voorjaarsgeploegde grond. Of dit verstandig is, zal echter van het jaar afhangen. Gele plantuien kunnen een redelijke hoeveelheid kou verdragen eer ze tot vernalisatie (vorming van bloemstengels) overgaan, rode plantuien zijn veel gevoeliger.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - artikelen
Abonneren op Kennisakker - Uien - brochures
Abonneren op Kennisakker - Uien - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Uien - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.