Gewas: triticale

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over triticale weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Triticale - alle items
02-06-2010 | Tip

Wortelonkruiden, zoals akker(melk)distel in granen, zijn op dit moment voldoende goed ontwikkeld om te kunnen worden bestreden. Een aantal graanherbiciden heeft enige werking tegen wortelonkruiden. Ally SX heeft de beste werking op akkerdistel, akkermelkdistel en akkermunt en werkt matig tot goed op klein hoefblad. MCPA is goed op akkerdistel en zwak op akkermelkdistel.

23-03-2010 | Tip

Eind 2009 is Capri Twin (0,225 – 0,275 kg per ha) toegelaten in wintertarwe, winterrogge, triticale en spelt. Altijd 1 ltr olie toevoegen. Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden. Het is een herbicide met werking tegen grassen en breedbladige onkruiden. Windhalm en raaigrassen zijn zeer gevoelig. Niet-resistente duist wordt redelijk goed bestreden.

12-01-2009 | Tip
Slakken in wintergranen, graszaad en koolzaad mag u tussen 1 januari en 1 maart alleen bestrijden met middelen op basis van metaldehyde die zijn toegelaten via een dringend vereiste toelating. Dit zijn Caragoal GR (toelatingsnummer 12990) en Brabant Slakkendood (toelatingsnummer 12989). Overige slakkenmiddelen op basis van metaldehyde mogen niet gebruikt worden tot 1 maart.
22-12-2008 | Brochure
In het rassenbulletin triticale vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van triticalerassen.
15-07-2004 | Artikel

Op biologische bedrijven werden in tarwe vaak meer onkruiden geteld dan in de andere gewassen. Zaadproductie van onkruid in wintertarwe kan wel oplopen tot duizend zaden per plant. Onderzoekers van PPO en PRI benadrukken het gevaar van onopvallende veronkruiding vanuit het graangewas en de mogelijkheden om deze veronkruiding tegen te gaan.

15-05-1997 | Artikel

Maïs en gras zijn sinds jaar en dag dé voedergewassen op rundveebedrijven. Andere gewassen komen vaak niet aan bod, omdat kwaliteit en opbrengst van maïs en gras, dankzij een ruime bemesting en een goede watervoorziening, vrij stabiel zijn.
De vochtvoorziening wordt onzeker als provinciale overheden de regelgeving rond beregening aanscherpen. De laatste drie relatief droge jaren bleven...

15-03-1997 | Artikel
Dit overzicht geeft een beschrijving van de indeling van ontwikkelingsstadia van granen volgens Feekes en Zadoks.
15-04-1991 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding triticale gaat in op de bestrijding van onkruid in triticale.

15-04-1991 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding triticale gaat in op de rol van de bodemgesteldheid bij triticale.

15-04-1991 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding triticale gaat in op de groei en ontwikkeling van triticale.

In Nederland wordt triticale uitsluitend als wintergraan geteeld. In dit hoofdstuk worden daarom alleen de wintervariëteiten besproken; de zomervariëteiten komen niet aan de orde. De algemeenheden die de groei en ontwikkeling van een graangewas kenmerken, gelden ook voor triticale. ...

15-04-1991 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding triticale gaat in op de oogst, bewaring en afzet van triticale.

De oogst en bewaring van triticale komt overeen met die van de andere graansoorten. Op zandgronden kan rogge ter vergelijking worden aangehouden; op klei- en lössgronden kan tarwe als voorbeeld dienen.

15-04-1991 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding triticale gaat in op de bemesting van triticale.

15-04-1991 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding triticale gaat in op de rassenkeuze bij en het zaaien van triticale.

15-04-1991 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding triticale gaat in op de gewaskenmerken van triticale.

15-04-1991 | Handleiding

In de teelthandleiding triticale vind u informatie over de teelt, oogst en bewaring van triticale.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Triticale - onderzoek
Er zijn geen onderzoeken voor dit gewas aanwezig.
Abonneren op Kennisakker - Triticale - artikelen
Abonneren op Kennisakker - Triticale - brochures
Abonneren op Kennisakker - Triticale - tips
Abonneren op Kennisakker - Triticale - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.