Gewas: tarwe

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over tarwe weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Tarwe - alle items
26-09-2016 | Tip

De nieuwste gegevens over de wintertarwerassen zijn beschikbaar en staan in het Rassenbulletin Wintertarwe 2016 . Er zijn door Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst drie nieuwe rassen toegelaten: Diantha, Graham en Stereo.

22-09-2015 | Tip

De nieuwste gegevens over de wintertarwerassen zijn beschikbaar en staan in het Rassenbulletin Wintertarwe 2015. Er zijn door Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst drie nieuwe rassen toegelaten: Benchmark, Johnny en RGT Reform.

22-09-2015 | Brochure

In het rassenbulletin wintertarwe vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van wintertarwerassen.

10-12-2014 | Kennisdocument

Pakjesrood of aarfusarium is een belangrijke ziekte in tarwe en gerst. Deze ziekte komt wereldwijd voor en leidt naast significante opbrengstverliezen ook tot kwaliteitsverlies van het geoogst product door de aanwezigheid van mycotoxinen in de granen. Aarfusarium wordt veroorzaakt door een complex van Fusarium soorten, waaronder F. graminearum, F culmorum, F. avenaceum, F. langsethiae, F.

16-01-2014 | Kennistekst

In 2008, 2009 en 2010 is er door SPNA in opdracht van het Productschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar het effect van N-bemesting van wintertarwe op de energieopbrengst.

11-12-2013 | Brochure

In het rassenbulletin zomertarwe vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van zomertarwerassen.

13-09-2013 | Tip

De Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst heeft de nieuwste gegevens over de wintertarwerassen vrijgegeven. De gegevens staan in het Rassenbulletin Wintertarwe 2013. Er zijn dit jaar geen nieuwe rassen toegelaten. In het Rassenbulletin staan de gegevens van alle aanbevolen rassen.

06-08-2013 | Tip

De ontwikkeling van een groenbemester na de teelt van tarwe stelt de laatste jaren vaak teleur. Dit geldt zeker op kleigrond die daarna weer op tijd geploegd moet worden. Om die reden is er najaar 2012 een demo aangelegd op het bedrijf van Romme in Standdaarbuiten. Het doel was om te kijken waarmee de slagingskans te verbeteren is.

26-07-2013 | Tip

Uit proeven met akkermelkdistelbestrijding in granen bleek dat een pre-harvest bespuiting een belangrijke aanvulling is op de eerder uitgevoerde MCPA (evt. + Ally) bespuiting. Deze pre-harvest inzet scoort ook beter dan een latere aanvullende bestrijding in de stoppel. Benut dit moment zodra het graan er aan toe is. Er zijn drie handvatten wanneer de bespuiting uitgevoerd kan worden:

03-07-2013 | Tip

We zien een uitbreiding van bladluizen in tarwe. Controleer uw gewassen op voorkomen van luizen. Zodra na de bloei meer dan 70% van de halmen bezet is met luis is een bestrijding noodzakelijk. Wacht niet tot gewas helemaal onder luis zit, anders is de schade door honingdauw erg groot. Voer indien nodig een bestrijding uit met 0,15 - 0,25 kg Pirimor of 0,14 kg Teppeki.

03-07-2013 | Kennisdocument

HLB BV en Proeftuin Zwaagdijk voerden het project “stikstofsystemen in wintertarwe” uit in opdracht van Productschap Akkerbouw in de periode 2010-2012. Doelstelling van het project was het bepalen van het effect van nieuwe (potentiële) stikstofhoudende meststoffen op de opbrengst en kwaliteit van wintertarwe.

22-06-2013 | Tip

Als de aren tijdens de bloei minimaal 24 uur continu nat zijn, krijgen fusariumschimmels meer infectiekansen. Vooral bij rassen met een lager resistentiecijfer tegen aarfusarium kan een (aanvullende) bespuiting dan zinvol zijn. Dit geldt voor o.a. Delmare, Tabasco, Tataros, Lincoln, Julius en EU-rassen als Asano, Sophyta en Expert.

22-05-2013 | Tip

Bij het huidige meer wisselvallige weer zal Septoria tritici zich uitbreiden. In het ras Asano hebben we inmiddels ook gele roest aangetroffen. In dat geval een bespuiting met 1 ltr Opus Team uitvoeren.

07-05-2013 | Kennisdocument

De ontwikkelingen rond teeltoptimalisatie, waaronder op de markt komende sensoren en diensten voor gedetailleerde bodemkartering, zijn aanleiding geweest voor het Productschap Akkerbouw (PA) om opdracht te geven aan het Hilbrandslaboratorium voor Bodemziekten (HLB) en BLGG AgroXpertus voor onderzoek naar de bruikbaarheid van genoemde diensten en sensoren voor de praktische landbouw, en dan...

06-05-2013 | Tip

Tot nu toe komt alleen maar septoria voor in percelen wintertarwe. Bij aanhoudende droogte, of weinig neerslag van betekenis, zal deze ziekte zich minimaal uitbreiden. Een groot aantal percelen komt echter wel in het gewasstadium voor de tweede groeiregulatie die normaliter gecombineerd wordt met de eerste ziektebestrijding.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Tarwe - onderzoek

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Tarwe - artikelen
Abonneren op Kennisakker - Tarwe - brochures
Abonneren op Kennisakker - Tarwe - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Tarwe - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.