Gewas: suikerbieten

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over suikerbieten weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Suikerbieten - alle items
30-10-2013 | Tip

Het najaar is het moment om uw percelen te controleren op de pH. Op zandgronden is het advies te bekalken tot een pH van 5,7 en op löss tot een pH van 6,7 in een bouwplan met aardappelen en bieten en/of conserven. In een bouwplan zonder aardappelen, maar wel met bieten en conserven bekalken tot pH 6,0 op zand en pH 7 voor löss. Hoger is niet gewenst vanwege het optreden van mangaangebrek.

26-09-2013 | Tip

Let bij een schimmelbestrijding in suikerbieten op de verschillende veiligheidstermijnen:

03-07-2013 | Kennisdocument

In Nederland is op sommige percelen in melganzevoet resistentie gevonden tegen middelen met de werkzame stoffen metamitron en metribuzin. In dit onderzoek is nagegaan hoe deze resistente melganzevoet in aardappelen en suikerbieten chemisch goed bestreden kan worden.

20-06-2013 | Tip

In veel percelen suikerbieten komen we momenteel aantasting en eieren tegen van de bietenvlieg. De eieren zijn klein, langgerekt, wit en liggen in pakketjes van 1-4 aan de onderkant van het blad (vaak de oudste). De larven kruipen in het blad en veroorzaken vooral forse bladschade. De werking van de zaadinsecticide (o.a. Poncho) lijkt al uitgewerkt.

28-05-2013 | Tip

In de praktijk zien we nog een aantal overgebleven onkruiden zoals kamille, hondspeterselie, kleefkruid, varkensgras, melden en wortelonkruiden. Op de meeste percelen heeft het wortelonkruid sterk gereageerd op voorgaande bespuitingen. Het is belangrijk dat Lontrel goed wordt opgenomen. De omstandigheden zijn deze week goed (niet afgehard en redelijk hoge RV).

14-05-2013 | Tip

Dual Gold (0,5 ltr vanaf het 2-bladstadium bieten) en Frontier Optima (0,3-0,45 ltr vanaf 2-4 blad stadium bieten) bieden bij voldoende bodemvocht nog mogelijkheden op kiemende grassen in het LDS-systeem.

06-05-2013 | Tip

Laat bij de onkruidbestrijding in bieten vooral varkensgras en melde niet te groot worden. Verhoog bij grotere onkruiden de dosering van de standaard LDS-combinatie, of voeg een extra middel toe.

17-04-2013 | Kennisdocument

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt:

Maïs die vergist wordt in een covergistingsinstallatie.Suikerbieten die vergist...
19-09-2012 | Tip
Controleer uw percelen en pas bij late levering (na eind oktober) nogmaals een bescherming toe.Als u in september moet leveren is het echter niet zinvol meer om nog een bespuiting uit te voeren. De veiligheidstermijn bedraagt 2 weken voor Opus Team, 3 weken voor Sphere SC en 4 weken voor Score EC, Allegro en Spyrale.
08-08-2012 | Kennisdocument

Doel van deze proef (in opdracht van en uitgevoerd door IRS) was het onderzoeken van het effect van bietenrassen en het gebruik van granulaat op aantasting van suikerbieten door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci.

Er was een duidelijk effect van het ras op de hoeveelheid aangetaste (ziekteklassen 2 tot en met 7) en rotte (ziekteklassen 5 tot en met 7) bieten. De rassen I015, I023,...

02-07-2012 | Kennisdocument

Het doel van dit project was om te onderzoeken of de aantasting door verticillium (V. dahliae) in suikerbieten wordt bevorderd door diverse soorten aaltjes (bietencysteaaltjes, wortellesieaaltjes en wortelknobbelaaltjes).
Schade door verticillium wordt bevorderd door aaltjes, is de conclusie. Hoe meer aaltjes, hoe meer aantasting er zichtbaar was. Dit gold bij het voor verticillium...

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Suikerbieten - onderzoek
Abonneren op Kennisakker - Suikerbieten - artikelen

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Suikerbieten - brochures
Er zijn geen brochures voor dit gewas aanwezig.
Abonneren op Kennisakker - Suikerbieten - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Suikerbieten - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.