Gewas: rogge

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over rogge weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Rogge - alle items
02-06-2010 | Tip

Wortelonkruiden, zoals akker(melk)distel in granen, zijn op dit moment voldoende goed ontwikkeld om te kunnen worden bestreden. Een aantal graanherbiciden heeft enige werking tegen wortelonkruiden. Ally SX heeft de beste werking op akkerdistel, akkermelkdistel en akkermunt en werkt matig tot goed op klein hoefblad. MCPA is goed op akkerdistel en zwak op akkermelkdistel.

23-03-2010 | Tip

Eind 2009 is Capri Twin (0,225 – 0,275 kg per ha) toegelaten in wintertarwe, winterrogge, triticale en spelt. Altijd 1 ltr olie toevoegen. Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden. Het is een herbicide met werking tegen grassen en breedbladige onkruiden. Windhalm en raaigrassen zijn zeer gevoelig. Niet-resistente duist wordt redelijk goed bestreden.

15-07-2004 | Artikel

Op biologische bedrijven werden in tarwe vaak meer onkruiden geteld dan in de andere gewassen. Zaadproductie van onkruid in wintertarwe kan wel oplopen tot duizend zaden per plant. Onderzoekers van PPO en PRI benadrukken het gevaar van onopvallende veronkruiding vanuit het graangewas en de mogelijkheden om deze veronkruiding tegen te gaan.

15-09-2001 | Brochure
In het rassenbulletin winterrogge vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van winterroggerassen.
15-12-1999 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding winterrogge gaat in op de teelttechniek van winterrogge.

Rogge wordt in Nederland vrijwel uitsluitend op lichte gronden geteeld; op klei- en zavelgronden komt rogge niet of nauwelijks voor. Daarom wordt bij de bespreking van de diverse teeltmaatregelen uitgegaan van de teelt op zand- en dalgronden. De gegevens omtrent de diverse teeltfactoren ...

15-12-1999 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding winterrogge gaat in op de groeifactoren.

Rogge stelt weinig eisen aan de groeiomstandigheden en kan daarom, beter dan de andere graansoorten, op minder gunstige groeiplaatsen worden verbouwd. Andere wintergranen, zoals wintertarwe en triticale, zijn gevoeliger voor de groeiomstandigheden en zijn op vruchtbare gronden ook duidelijk productiever ...

15-12-1999 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding winterrogge gaat in op de oogst en bewaring van winterrogge.

15-12-1999 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding winterrogge gaat in op de groei en ontwikkeling van winterrogge.

15-12-1999 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding winterrogge gaat in op de groeiregulatie van winterrogge.

15-12-1999 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding winterrogge gaat in op de onkruidbestrijding in winterrogge.

15-12-1999 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding winterrogge gaat in op de gewasgroei en productiepatroon van winterrogge.

15-12-1999 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding winterrogge gaat in op de kwaliteit en de afzet van winterrogge.

Rogge kan worden gebruikt voor menselijke en dierlijke consumptie. In Nederland wordt rogge gebruikt voor de bereiding van (rogge)brood en (ontbijt)koek; in Duitsland wordt voor de broodbereiding rogge vaak toegevoegd aan tarwe. In Nederland kan alle geteelde rogge gemakkelijk in ...

15-12-1999 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding winterrogge gaat in op de ontwikkelingsfasen van winterrogge.

15-12-1999 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding winterrogge gaat in op de bestrijding van ziekten en plagen in winterrogge.

Rogge kan door een groot aantal schimmelziekten worden aangetast. In de meeste jaren is de aantasting door ziekten echter vrij beperkt, zodat een bestrijding niet of nauwelijks lonend is. In de praktijk is een bestrijding van ziekten in rogge geen standaard ...

15-12-1999 | Handleiding

In de teelthandleiding winterrogge vindt u informatie over de teelt, oogst en bewaring van winterrogge.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Rogge - onderzoek
Er zijn geen onderzoeken voor dit gewas aanwezig.
Abonneren op Kennisakker - Rogge - artikelen
Abonneren op Kennisakker - Rogge - brochures
Abonneren op Kennisakker - Rogge - tips
Abonneren op Kennisakker - Rogge - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.