Gewas: peulvruchten

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over peulvruchten weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Peulvruchten - alle items
17-12-2014 | Kennisdocument

In 2011 en 2012 is door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd waarbij de teelttechnische aspecten en de gewasproductie van een zevental eiwithoudende gewassen in twee Nederlandse teeltgebieden (Zuidoostelijk- en Noordoostelijk zandgebied) werden onderzocht.

24-03-2014 | Kennisdocument

Waar gaat dit over?
In opvolging van het project “Verbetering ketenresultaat bruine bonen door beter uitgangsmateriaal” is in 2012 en 2013 door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van de teelt van diverse soorten bonen in het Zuidwesten.

29-05-2012 | Kennisdocument

Blonk Milieu Advies heeft op verzoek van het Productschap Akkerbouw een studie uitgevoerd naar milieukundige en nutritionele aspecten van het gebruik van peulvruchten in de humane voeding.

De vraag of peulvruchten een relatief gunstig milieuprofiel hebben ten opzichte van dierlijke maaltijdcomponenten bleek helaas niet eenvoudig te beantwoorden, omdat vleesvervangers uit vele (vaak...

04-05-2012 | Kennisdocument

Bij de teelt van bruine bonen worden in toenemende mate afwijkende planten in het veld aangetroffen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van gebruik van eigen zaaizaad. De verwerkende industrie (HAK) constateert een teruglopende kwaliteit van de ingekochte bruine bonen, waardoor de continuïteit van deze keten in gevaar dreigt te komen. Zij verwacht deze dreiging door een verbetering van de...

27-04-2009 | Tip
De vroeg gezaaide erwten hebben over het algemeen bodemherbicide aan de basis gehad. Nakiemers dienen zich echter weer aan. Na opkomst kan er dan alleen nog met Basagran, dosering 0,5-1 liter/ha, gespoten worden. Voeg een uitvloeier toe voor de contactwerking. Bij afgeharde omstandigheden kan de uitvloeier vervangen worden door 0,5 liter onkruidolie per ha.
15-01-2007 | Kennisdocument

Van de teelt van droog te oogsten sojabonen is binnen Nederland niet veel bekend. Door ontwikkeling van nieuwe rassen en andere afzetmogelijkheden van soja dan veevoer, is de vraag naar voren gekomen of de teelt van droog te oogsten sojabonen perspectief biedt onder Nederlandse omstandigheden.

Het doel van dit onderzoek in de periode 2004-2006 was om te achterhalen welke teeltproblemen...

15-11-2004 | Kennisdocument

Bij meerjarig onderzoek naar de selectiviteit van herbiciden in gewassen met een klein areaal zijn in 2004 diverse herbiciden onderzocht in blauwmaanzaad, boerenkool, Chinese kool, erwt, zaaiprei, raketblad, stamslaboon, knolselderij en venkel. Dit project had als doel de mogelijkheden en beperkingen van herbiciden voor kleine akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen te onderzoeken.

In...

Abonneren op Kennisakker - Peulvruchten - onderzoek
Abonneren op Kennisakker - Peulvruchten - artikelen
Er zijn geen artikelen voor dit gewas aanwezig.
Abonneren op Kennisakker - Peulvruchten - brochures
Er zijn geen brochures voor dit gewas aanwezig.
Abonneren op Kennisakker - Peulvruchten - tips
Abonneren op Kennisakker - Peulvruchten - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.