Gewas: karwij

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over karwij weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Karwij - alle items
15-12-2001 | Kennisdocument

Hoe kan de zaadopbrengst van karwij worden verhoogd en de opbrengstzekerheid worden verbeterd?
Uit dit onderzoek blijkt dat de toepassing van de groeiregulator Moddus (vroeg, maar vooral in een laat stadium) en een bespuiting met MCPP/MCPA (in de zaadvullingsfase) de zaadopbrengst niet ten goede komen.

01-07-2000 | Artikel

De afgelopen jaren is bij PAV-proeven in dille, zomer- en winterkarwij gebleken dat oogst en destillatie van de zaadschermen, juist voor de volledige rijping van het zaad, resulteert in een (tot 40%) hogere olieopbrengst in vergelijking met destillatie van het rijpe zaad geoogst met de maaidorser. Omdat voor een snelle directe verwerking (destillatie) van de aanzienlijke, en bederfelijke...

15-02-1994 | Handleiding

In de teelthandleiding karwij vind u informatie over de teelt, oogst en bewaring van karwij.

15-02-1994 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding karwij gaat in op de oogst en bewaring van karwij.

Bij de oogst van karwij spelen de volgende aspecten een rol: vastzadigheid, oogstmethode, oogsttijdstip en afstelling maaidorser. Karwij is een produkt dat vele jaren goed bewaard kan worden.

15-02-1994 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding karwij gaat in op de onkruidbestrijding in karwij.

Voor de bestrijding van onkruiden in karwij zijn betrekkelijk weinig chemische middelen toegelaten of mogelijk. Vooral bij een graangewas als dekvrucht kunnen problemen ontstaan. Over mechanische onkruidbestrijding in winter- en zomerkarwij en chemische onkruidbestrijding in zomerkarwij zijn ...

15-02-1994 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding karwij gaat in op het zaaien van karwij.

15-02-1994 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding karwij gaat in op de teeltvoorwaarden.

15-02-1994 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding karwij gaat in op de bestrijding van ziekten en plagen in karwij.

Karwij telt betrekkelijk weinig dierlijke belagers: de rupsjes van het karwijmotje, de wollige karwijluis, de made van de wortelvlieg en soms wat bladluizen. Een belangrijke plantaardige parasiet is de schimmel Sclerotinia sclerotiorum of 'rattekeutelziekte'. Ook de ...

15-02-1994 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding karwij gaat in op de bemesting van karwij.

15-02-1994 | Handleiding

Dit deel van de teelthandleiding karwij gaat in op de rassenkeuze bij karwij.

Abonneren op Kennisakker - Karwij - onderzoek
Abonneren op Kennisakker - Karwij - artikelen
Abonneren op Kennisakker - Karwij - brochures
Er zijn geen brochures voor dit gewas aanwezig.
Abonneren op Kennisakker - Karwij - tips
Er zijn geen tips voor dit gewas aanwezig.
Abonneren op Kennisakker - Karwij - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.