Gewas: gerst

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over gerst weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Gerst - alle items
11-03-2015 | Kennisdocument

Aarfusarium leidt tot kwaliteitsverlies in graangewassen. Aarfusarium in granen wordt veroorzaakt door verschillende ziekteverwekkers van het geslacht Fusarium: De belangrijkste veroorzaker van aarfusarium is F. graminearum. De schimmel infecteert de aar tijdens de bloeiperiode, onder vochtige omstandigheden. Is het tijdens de bloei droog dan is er weinig kans op Fusarium.

11-12-2013 | Brochure

In het rassenbulletin zomergerst vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van zomergerstrassen.

22-05-2013 | Tip

De eerste percelen zomergerst zijn ook al in het stadium om de groeiregulatie toe te passen. Het advies in zomergerst is om standaard Moddus in te zetten. De plant wordt steviger en krijgt een beter wortelgestel. Gebruik 0,4-0,6 ltr Moddus per ha. Gebruik op zandgrond standaard mangaan, gerst is namelijk zeer mangaangevoelig.

22-05-2013 | Tip

De wintergerst staat in het vlagblad en de aar breekt langzaam uit. Indien de laatste stikstofgift nog niet gegeven is, is dit het moment om deze gift zo spoedig mogelijk uit te voeren.
Tevens kunt u de wintergerst behandelen tegen afrijpingsziekten. Deze bespuiting kunt u uitvoeren met bijvoorbeeld 1 ltr. Venture, 0,6-1 ltr Aviator/Skyway Xpro of 1,5 ltr Bontima.

20-03-2013 | Tip

Bij wintergerst is grassenbestrijding in het voorjaar mogelijk met Axial 50 (0,9 -1,2 ltr/ha, laagste dosering Axial bij windhalm). Axial 50 werkt onvoldoende op straatgras. Axial niet mengen met andere producten, aangezien de grassenwerking dan kan tegenvallen. Axial heeft alleen grassenwerking. Voer de grassenbestrijding op kleine grassen uit.

27-02-2013 | Tip

Ondanks het natte najaar 2012 is de stand van de wintergranen over het algemeen goed te noemen, op enkele hoeken na, waar water bij elkaar gelopen is en het wintergraan gestikt is.

05-12-2012 | Tip
Het nieuwe rassenbulletin zomergerst geeft een overzicht van de meest actuele gegevens over opbrengsten en eigenschappen van zomergerstrassen.
31-05-2012 | Tip
Door de hoge temperaturen van de laatste dagen worden in de zomergerst bladvlekken en netvlekken zichtbaar. Hebt u samen met de onkruidbestrijding nog niets tegen ziekte gespoten, controleer dan uw percelen op bladvlekken en/of netvlekken. Treft u blad- of netvlekken aan, voer dan een bespuiting uit met 0,6 ltr Aviator of 0,6 ltr Skyway of 0,75 ltr Fandango of 0.75 Venture.
04-05-2012 | Kennisdocument

Faunaschade is in de akkerbouw een groot probleem en volgens de praktijk wordt faunaschade niet altijd of maar gedeeltelijk vergoed. Op verzoek van het Productschap Akkerbouw is daarom in 2010 en 2011 op bedrijfsniveau een inventarisatie van de faunaschade door ganzen (en dan vooral de vervolgschade) uitgevoerd.

In 2010 en 2011 trad er op 9 van de 15 aangemelde percelen daadwerkelijk...

10-04-2012 | Tip
Zodra de eerste stengelknoop zichtbaar is, kunt u een groeiregulatie uitvoeren met 0,5-0,8 ltr Moddus/ha of 0,75 - 1 ltr Medax Top + 0,75 -1 kg Turbo/ha. Gerst wordt in één keer kort gespoten.
14-12-2011 | Tip
Het nieuwe rassenbulletin zomergerst geeft een overzicht van de meest actuele gegevens over opbrengsten en eigenschappen van zomergerstrassen.
14-04-2011 | Tip

Zomergranen zijn al flink ontwikkeld. Hoog tijd voor het uitvoeren van een onkruidbestrijding.

In zomergranen is grassenbestrijding meestal niet nodig. Onkruidbestrijding uitvoeren bij een RV hoger dan 60%. Afhankelijk van het onkruidassortiment kan de volgende keuze gemaakt worden:

13-04-2011 | Tip

De wintergerst groeit sterk. Zodra de eerste stengelknoop zichtbaar is, kunt u een groeiregulatie uitvoeren met 0,5-0,8 ltr Moddus of 0,75 - 1 ltr Medax Top + 0,75 -1 kg Turbo. Gerst wordt in 1 keer kort gespoten. Komt er op moment van kortspuiten een aantasting met blad- of netvlekkenziekte voor, overweeg dan een gecombineerde bespuiting met bijvoorbeeld 0,75 ltr Fandango of 1 ltr Venture.

02-03-2011 | Tip

De tijd van wintertarwe zaaien is nu definitief voorbij. Vanaf nu zal een keuze gemaakt moeten worden tussen zomertarwe of zomergerst. Voor welk zomergraan kiest u?

10-12-2010 | Tip

Dit rassenbulletin geeft een overzicht van de opbrengsten en eigenschappen van zomergerstrassen.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Gerst - onderzoek
Abonneren op Kennisakker - Gerst - artikelen
Abonneren op Kennisakker - Gerst - brochures
Abonneren op Kennisakker - Gerst - tips

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Gerst - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.