Gewas: consumptieaardappelen

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over consumptieaardappelen weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Inhoud syndiceren
29-10-2012 | Kennisdocument
Gedurende drie jaren (2009, 2010 en 2011) is onderzoek uitgevoerd naar het effect van rassen op het optreden van roodrot. Dit is gedaan voor zowel pootaardappelen (op zavelgrond) als zetmeelaardappelen (op zandgrond). Verder is gekeken naar het effect van fungiciden, die worden ingezet om de aardappelziekte (Phytophthora infestans) te bestrijden, op het voorkomen van roodrot.In pootaardappelen ...
24-10-2012 | Kennisdocument
In 2007 is gestart met een project dat gericht was op de rassenkeuze van aardappelen in het zuidoostelijk zand- en lössgebied. De aardappelteelt op de zand- en lössgronden van Zuidoost-Nederland staat onder druk vanwege diverse problemen met bodemgebonden ziekten en plagen. Op zandgronden gaat het specifiek om problemen met wratziekte en nematoden en op de lössgronden om schurft. De teelt van ...
11-10-2012 | Tip
Nu een deel van de aardappelen binnen zit, blijken er behoorlijke verschillen te bestaan tussen de verschillende partijen. Dit betreft m.n. de hoeveelheid rotte knollen. De beste bewaarstrategie hangt sterk af van de status van de partij op dit moment. We kunnen een drietal categorieën onderscheiden:Partij aardappelen met nauwelijks of geen rotte knollen
02-10-2012 | Kennisdocument
Slakkenschade in aardappelen leidt incidenteel tot afkeuring of verlaging van de opbrengstprijs. Dit betekent een flinke schadepost voor de getroffen telers, blijkt uit onderzoek naar de verspreiding en aantallen van slakken en het aantal schademeldingen in 2009 tot en met 2011. Slakkenschade in aardappelen is een duidelijk voorbeeld van een probleem waar juist voorspelling uitkomst biedt om ...
24-09-2012 | Tip
Wanneer tijdens het inschuren regelmatig rotte knollen aanwezig zijn, is tijdig drogen belangrijker dan een goede wondheling in de eerste periode ná inschuren.
19-09-2012 | Tip
Weet wat je hebt, dat is het uitgangspunt voor loofdoding en inschuurplanning.Stem de strategie voor de loofdoding en de inschuurplanning goed af op de situatie van uw percelen. Phytophthora, rot, holheid en onderwatergewicht zijn aandachtspunten. Voer proefrooiingen uit en beoordeel de situatie in het veld goed.
12-09-2012 | Tip
Over het algemeen gaan de aardappelen dit jaar vroeg op zijn retour. De verwachting daardoor is dat er dit jaar ook eerder loofdoding plaatsvindt dan normaal. In afstervend loof heeft Alternaria bestrijding geen zin meer. Er bestaat bij Alternaria geen relatie tussen loof- en knolinfectie. Rooien onder goede omstandigheden (niet te droog) is de enige manier om knolinfectie tegen te gaan.
21-08-2012 | Tip
Indien u gaat rooien, bekijk vooraf goed of de grond niet te ver is uitgedroogd. Kluiten veroorzaken behoorlijk veel beschadiging, waardoor de infectiekans voor bewaarziekten (Fusarium, Erwinia) wordt vergroot. Wachten op betere rooiomstandigheden is dan het advies. Enkele aandachtspunten voor het rooien en het bewaren:
19-07-2012 | Kennisdocument
PPO en Altic voeren voor het Masterplan Mineralen Management (MMM) onderzoek uit naar mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbijmestsystemen.Die systemen zijn in 2011/2012 ontworpen en er is een plan van aanpak opgesteld om ze gedurende twee jaar te toetsen in veldproeven. De focus ligt hierbij op N-bijmesting op ...
16-07-2012 | Tip
Er zijn percelen aardappelen die verkleuringen laten zien. In de koppen zijn geelverkleuringen met rood/paarse randjes te zien en een soms wat "knijpend" gewas. Het lijkt op allerlei gebreksverschijnselen, maar volgens ons is de moederknol bij deze gewassen leeg en/of verrot. In combinatie met de huidige weersomstandigheden ontstaat dat beeld.
04-07-2012 | Tip
Voor bestrijding van coloradokevers en larven in aardappelen is dit jaar nieuw toegelaten het middel Coragen (DuPont). De traditionele middelen die we gebruiken om coloradokevers te bestrijden (Calypso, Gazelle en de pyrethroïden) doden, naast luizen, ook veel natuurlijke vijanden van luizen (de pyrethroïden doden niet de moeilijke soorten).
21-06-2012 | Tip
De laatste jaren neemt de schade door Alternaria sterk toe. Na de bloei worden aardappelplanten gevoeliger voor Alternaria. Vooral verzwakt loof kan in een regenperiode geïnfecteerd worden. Vanaf de bloei is het verstandig te zorgen voor bescherming tegen Alternaria. Hierbij ligt de nadruk zeer nadrukkelijk op preventieve bescherming.
21-06-2012 | Tip
Voor bestrijding van coloradokevers en larven in aardappelen is dit jaar nieuw toegelaten het middel Coragen. De traditionele middelen die we gebruiken om coloradokevers te bestrijden (Calypso, Gazelle en de pyrethroïden) doden ook luizen, maar ook veel natuurlijke vijanden van luizen in een aardappelgewas. Binnen een FAB-aanpak is dit een groot nadeel.
05-06-2012 | Tip
Bij tegenvallende onkruidbestrijding en moeilijke lds toepassing of onkruiden die door Titus niet worden bestreden, rest nog de mogelijkheid van onderbladbespuiting. Vóór het sluiten van het gewas kunt u deze onkruiden bestrijden door een onderbladbespuiting met een kappenspuit.
31-05-2012 | Tip
De eerste percelen aardappelen staan boven en de loofgroei zal deze week bij de voorspelde hogere temperatuur van rond de 20 ºC razendsnel gaan. Start met de bestrijding zodra het gewas bovenkomt en er kansen zijn op infecties. Maak hierbij gebruik van beslissingsondersteunende systemen, zoals Dacom, Prophy (Agrovision), Alphi of de Kans op fax.
Inhoud syndiceren
Inhoud syndiceren
Inhoud syndiceren
Inhoud syndiceren
Inhoud syndiceren