Gewas: cichorei

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over cichorei weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Abonneren op Kennisakker - Cichorei - alle items
21-12-2016 | Tip

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2017 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. Er zijn geen nieuwe rassen genomen in de rassenlijst. De onderzoekresultaten van 2016 hebben er wel toe geleid dat de waardering van rassen is aangepast, m.n.

17-12-2015 | Brochure
17-12-2015 | Tip

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2016 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. De rassen Larigot, Goldine en Benulite zijn als nieuwe rassen opgenomen in de rassenlijst.

12-12-2014 | Tip

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2015 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. Het ras Maestoso is als nieuw ras opgenomen in de rassenlijst. Het ras heeft een hoge wortelopbrengst en een bovengemiddeld inulinegehalte.

16-01-2014 | Tip

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2014 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. Er zijn twee nieuwe rassen opgenomen in de rassenlijst: Selenite en Saponite. Selenite heeft een hoge wortelopbrengst en een gemiddeld inulinegehalte.

11-12-2012 | Tip
De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2013 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. Er is een nieuw ras opgenomen in de rassenlijst: Fugato.
24-10-2012 | Kennisdocument

In de praktijk blijkt de voorjaarsontwikkeling van cichorei vaak erg tegen te vallen. Verbetering van de voorjaarsontwikkeling kan een mogelijkheid zijn om de opbrengst te verhogen. Met name voor de percelen die vroeg geleverd worden is het interessant om door middel van een vroege ontwikkeling in het voorjaar de opbrengst te verhogen.
In de jaren 2009 t/m 2011 is daarom onderzoek gedaan...

18-04-2012 | Tip
Percelen waarbij de cichorei nog niet boven staat is het heel belangrijk om de mogelijkheid van afbranden met glyfosaat te benutten! Vanaf opkomst van de cichorei kunt u een combinatie van 0,5-0,6 ltr. Chloor-ipc + 0,3-0,5 ltr Legurame inzetten. Zijn grassen geen probleem dan kan Legurame vervangen worden door een uitvloeier.
15-02-2012 | Tip
Voor een aantal gewassen, zoals bieten, conserventeelten, cichorei en mais is voor een goede structuur een goede pH vereist. Op zand de streef pH 5,7. Voor Löss bij een lutum van < 10 is de streef pH 6,3 / bij lutum > 10 is het 6,6. Op rivierklei < 8% lutum pH van 6,0 / tussen 8 en 12 % lutum een pH van 6,2 en >12 % lutum een pH van 6,4.
20-04-2011 | Tip

De opkomst van de cichorei kan zeer snel verlopen. Soms zijn een week na zaai al de eerste plantjes te vinden. Wanneer het zaaibed al langer klaar ligt is het dus zaak om al direct bij kieming van de cichorei met Roundup af te branden. Vanaf opkomst van de cichorei kunt u een combinatie van 0,5 ltr Chloor-ipc + 0,5 ltr Legurame inzetten.

20-04-2010 | Tip

De opkomst van de cichorei kan zeer snel verlopen. Soms zijn een week na zaai al de eerste plantjes te vinden. Wanneer het zaaibed al langer klaarligt, is het dus zaak om al direct bij kieming van de cichorei met Roundup af te branden. Vanaf opkomst van de cichorei kunt u een combinatie van 0,5-0,6 ltr Chloor-ipc + 0,5 ltr Legurame per ha inzetten.

27-04-2009 | Tip
Het merendeel van de cichorei zal snel na zaai boven staan. Als er al onkruid gekiemd is, kunt u tot 2 dagen voor opkomst spuiten met glyfosaat. De grond mag dan niet gebroken zijn. Kort na zaai kunt u het beste volvelds spuiten met maximaal 2 kg Kerb plus 2 ltr Legurame per ha. Eventueel kan hier nog 1 tot 1,5 ltr chloorprofam aan worden toegevoegd.
22-04-2009 | Tip
Houd het spuitinterval kort! Tot aan het eerste echte blad 0,5 ltr Chloor IPC + 4-5 gr Safari + 0,5 ltr Legurame per ha om de 5-7 dagen. 0,3 ltr uitvloeier i.p.v. Legurame kan ook, alleen Legurame biedt meerwaarde op grassen en qua kosten maakt het weinig verschil. Pas op met Chloor IPC i.v.m. buurgewassen!
08-04-2009 | Tip

Het zaaitijdadvies voor het komende teeltseizoen blijft eind maart, begin april, met daarbij de kanttekening dat de bodem 'geschikt' moet zijn. Het is belangrijk om veel aandacht te besteden aan de zaaibedbereiding. Een goed vlak en ondiep zaaibed is noodzakelijk. De optimale zaaidiepte is 0,5 - 1,0 cm. Dieper zaaien leidt bijna altijd tot een onregelmatige opkomst.

Pagina's

Abonneren op Kennisakker - Cichorei - onderzoek
Abonneren op Kennisakker - Cichorei - artikelen
Abonneren op Kennisakker - Cichorei - brochures
Abonneren op Kennisakker - Cichorei - tips
Abonneren op Kennisakker - Cichorei - nieuws
Er zijn geen nieuwsitems voor dit gewas aanwezig.