Secondary menu

Phytophthora infestans in aardappel - een overzicht

15/10/2007 - Erik Greve - Productschap Akkerbouw

Waar gaat dit over?

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle aanwezige informatie over Phytophthora infestans in aardappel. Wij hopen dat u hier het komende groeiseizoen weer uw voordeel mee kunt doen.

Phytophthora infestans, nog steeds aardappelziekte nummer 1 in Nederland. Een ziekte waar op dit moment al veel over bekend is, maar met name door de toegenomen agressiviteit van de schimmel zijn er de laatste jaren ook nog veel vragen te beantwoorden. Het blijft al met al een zeer gevaarlijke ziekte waarop u als teler zeer alert moet blijven.

Bladaantasting door Phytophthora infestans. Copyright PPO B.V.

Algemene informatie
De aardappelziekte (Phytophthora infestans) - artikel
Levencyclus Phytophthora infestans - afbeelding
Beheersing

Strategie:

Phytophthora info - brochure
Jaarrond bestrijdingsstrategie Phytophthora - artikel
Effectieve bestrijding van Phytophthora infestans bij minimaal fungicidengebruik met behulp van waarschuwingssystemen - onderzoek
Spuitstrategieën Phytophthora infestans - onderzoek
Bescherming van nieuwe groei tegen Phytophthora in de teelt van aardappelen - onderzoek
Effect van fungiciden op vroeg ontstane stengelphytophthora in aardappel - onderzoek
Doseringsverlaging op basis van loof- en knolresistentie tegen Phytophthora infestans in aardappel - onderzoek
Phytophthora-bestrijding in vroege aardappelen onder plastic en vliesdoek - onderzoek
Rol van oösporen - onderzoek
Phytophthora-hotspots in het zetmeelaardappelteeltgebied - onderzoek
Primaire haarden en eerste aantastingen door Phytophthora - onderzoek

Spuittechniek:

Bestrijding van Phytophthora in aardappel met sleepdoek spuitmachine - onderzoek
Is met driftarme doppen Phytophthora in aardappel goed te bestrijden? - artikel

Middelen:

Overzicht belangrijkste middelen en werkzame stoffen - brochure
Opbouw van bescherming door fungiciden tegen Phytophthora - onderzoek
Effect van verlaagde doseringen op de effectiviteit van fungiciden tegen Phytophthora - onderzoek
Opbouw van werking van fungiciden tegen Phytophthora in aardappel - onderzoek en artikel
Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora in pootaardappelen - onderzoek

Biologische en alternatieve oplossingen:

Gewasbescherming met UV-C licht - onderzoek
Phytophthora en pootgoedbehandeling met electrisch veld - onderzoek
Effect rijsnelheid loofbranden op Phytophthora in aardappel - onderzoek

Knolaantasting
Effect van fungiciden op knolphytophthora - onderzoek
Enquête naar de bescherming van de aardappelknol tegen Phytophthora - onderzoek
Invloed van loofvernietigingsmethode op knolphytophthora - onderzoek
Effect van fungiciden tijdens knolgroei op knolphytophthora - onderzoek
Effect van fungiciden op met Phytophthora (latent) geïnfecteerde aardappelknollen - artikel
Detectie van latente Phytophthora-infecties in aardappelpootgoed - artikel
Advies
Kennisintegratie Phytophthora in bestrijdingsstrategieën voor BOS-en - onderzoek
Praktijkwerking beslissingsondersteunende systemen als ProPhy, Plant-Plus en NegFry - onderzoek

Terug naar het begin van dit artikel