Contact

Kennisakker.nl is een initiatief van het Productschap Akkerbouw.

Voor al uw vragen, op- en aanmerkingen kunt u contact opnemen met:

Productschap Akkerbouw
ir H.J. (Erik) Greve
Louis Braillelaan 80 (bezoekadres)
2719 EK Zoetermeer
Postbus 908
2700 AX Zoetermeer
T 079 - 368 7515
F 079 - 368 7010
E-mail: kennisakker@hpa.agro.nl