Secondary menu

Rekenmodule bodemstikstofmineralisatie

- Onderdeel van het project sturen van de N-mineralisatie met kennis over organische stof -
21/01/2013 - T.F. Bouwkamp, Productschap Akkerbouw - Masterplan MineralenManagement

Waar gaat dit over?

Vanuit het Masterplan MineralenManagement (MMM) is een praktisch bruikbaar model voor de bodemstikstofmineralisatie ontwikkeld.

Inleiding

Met de eenvoudige balans die in Fase I is ontwikkeld kan de akkerbouwer inzicht krijgen in de vraag of de OS balans op zijn percelen in orde is, op jaar- of rotatie-basis. Ook krijgt hij enig inzicht in de gevolgen voor de stikstoflevering. Maar alles gebeurt op jaarbasis. Om een beter inzicht te krijgen in de processen gedurende het jaar is een meer complexe benadering nodig.

Deze complexere benadering is gevonden door gebruik te maken van het stikstof-mineralisatiemodel NDICEA. NDICEA is omgevormd tot een module die gemakkelijker door een akkerbouwer is in te vullen dan het oorspronkelijke model. Daarbij zijn ook nog een aantal aanpassingen ingevoerd, waaronder dezelfde benadering van de afbraak van bodem OS als die gekozen is bij de eenvoudige OS balans (vanuit fase 1 van het project). De module van Fase II is een gezamenlijk product van het project ‘Sturen van de N-mineralisatie met kennis over organische stof’ en van het project ‘ Organische (nieuwe) meststoffen, (gewenste) samenstelling en werking ’ die beide in het kader van MMM zijn uitgevoerd. Toen bleek dat in beide projecten een vergelijkbare module moest worden ontwikkeld, een met de nadruk op bodem-organische stof en de ander met nadruk op organische meststoffen, is besloten om die activiteiten te bundelen tot een gezamenlijk product.

Rekenmodule bodemstikstofmineralisatie

Voor het bepalen van de benodigde stikstofgift in de akkerbouw gebruiken adviseurs en telers nu meestal heel algemene aannames. Vanuit het Masterplan MineralenManagement (MMM) is een praktisch bruikbaar model voor de bodemstikstofmineralisatie ontwikkeld. Doel achter het computermodel is tot een veel gerichter advies te komen. Het model houdt rekening met de organische stof in de bodem, de al toegediende meststoffen en de voorvrucht op een perceel. Op basis daarvan voorspelt het model per week hoeveel stikstof er uit mineralisatie vrijkomt. De grafiek die dat uitbeeldt, helpt bij het bepalen van de behoefte van het gewas; je ziet de hoeveelheid stikstof die je van de bodem 'cadeau' krijgt. Als uit mineralisatie al 15 kilo stikstof extra komt, is dat in mindering te brengen op de bemesting.

Hieronder is de rekenmodule als Excel-bestand te downloaden. Tevens treft u de handleiding en een artikel over de rekenmodule aan.

Tip : sla dit bestand op, maak een kopie onder een andere naam en werk alleen met die kopie. Als er iets mis gaat heeft u altijd het origineel nog en hoeft u dat niet opnieuw te downloaden. Deze rekenmodule draait helaas alleen onder de Excel versie 2007 en later.

Comments

Submitted by van der wekken (not verified) on

Dag,

Ik heb kennis genomen van deze rekenmodule, echter na conversie van dit Excelbestand van een hogere versie naar een lagere versie van Excel zijn diverse knoppen niet te gebruiken.

Is hier een oplossing voor?

Groeten, Gijs van der Wekken

Submitted by admin on

Een algemeen probleem bij programma's in Excel-vorm is inderdaad dat niet iedereen dezelfde Excel-versie heeft. Mede daarom willen wij dit programma binnenkort om laten zetten naar een internet-versie (alhoewel er daarbij weer verschillen tussen internet-browsers zijn...).

Na contact te hebben gehad met het Louis Bolk Instituut blijkt inderdaad dat deze Excel-versie niet draait op Excel 2004 en lager: de knoppen en macro's zijn niet uitwisselbaar. De rekenmodule werkt dus alleen bij een Excel-versie van 2007 en hoger. Excuus voor dit ongemak.

Met vriendelijke groet,
Erik Greve

Submitted by Gerard Mangnus (not verified) on

Als je voor gewas wintertarwe (na eerste kunstmestgift) als tweede bemesting 'organische mest' kiest, dan gaat de grafiek fouten geven. Dit gebeurt niet als je de tweede bemesting als kunstmest opgeeft.

Is dit te corrigeren?

Submitted by T.F. Bouwkamp on

Dank voor deze opmerking. Ik heb uw constatering doorgestuurd naar het LBI (zij dragen zorg voor aanpassingen/wijzigingen). Zojuist is een nieuwe versie van de rekenmodule op Kennisakker.nl gezet. Deze kunt u opnieuw downloaden. Hierin is de door u geconstateerde fout gecorrigeerd.

Als u meer fouten ziet, schroom dan niet om dit aan de heer Van der Burgt of aan Kennisakker.nl te melden.

Met vriendelijke groet,
Tjitse Bouwkamp