Secondary menu

Zwavelbemesting op graszaad

12/03/2008 - J.R. van der Schoot - PPO-agv
Als gevolg van zwavelgebrek kan de begingroei van graszaad in het voorjaar traag op gang komen. Uit PPO-onderzoek bleek dat op gronden met een laag S-leverend vermogen met een gift van ca 20 kg S/ha (50 kg SO3) een duidelijke opbrengstverhoging kon worden gerealiseerd.
De gift kan gemakkelijk en met slechts geringe meerkosten worden gegeven met zwavelhoudende stikstofmeststoffen. Houdt bij de keuze van de meststoffen rekening met zowel het stikstof- als het zwavelgehalte. Het is van belang dat de zwavel al vroeg in het groeiseizoen beschikbaar is en dus met de eerste stikstofbemesting wordt toegediend.